1 / 5
Lojoteka (Kazimiero g. 8, Vilnius)
--
2023.03.23 18:00 - 00:00
Vilniaus šv. Jonų bažnyčia
--
2023.03.26 20:30 - 00:00
T. Mindaugas Malinauskas, SJ
2023.03.27 18:30 - 20:00
VDU KTF Didžioji aula (Gimnazijos g. 7, Kaunas)
--
2023.03.29 18:00 - 00:00

Ieškoti Dievo ir Jį rasti visuose dalykuose

Pagalba žmonėms

 • Sielovada

  Kas aš esu iš tikrųjų? Kaip noriu kurti savo gyvenimą? Kas mane traukia? Koks yra mano pašaukimas? Mūsų skubančiame pasaulyje vis mažiau vietos ir ramybės, kurioje galėtume rasti savo tikrąjį „aš“ arba leistume Dievui mus surasti. Tai ir yra mūsų pirmoji apaštališkoji pirmenybė – būdami jėzuitais, per įžvalgą ir dvasines pratybas norime padėti kitiems surasti Dievą.

 • Teisingumas

  Visame pasaulyje didėja atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų. Savo artimoje aplinkoje matome pabėgėlius, atstumtuosius, kenčiančius ir vienišus žmones. Trokštame atsivertimo savo širdyse, kad taptume gyvi ir jautrūs kenčiančiam Kristui, esančiam tarp mūsų. Visa tai įeina į mūsų antrąją apaštališkąją pirmenybę – būti kelyje kartu su vargšais, pasaulio atstumtaisiais, tais, kurių orumas sužeistas, būti siunčiamais nešti sutaikymą ir teisingumą.

   

 • Jaunimas

  Šiame skaitmeniniame amžiuje, kuris vienija jaunimą kaip niekada anksčiau, jauniems žmonės atsiveria daug galimybių. Drauge jie patiria didžiulius sunkumus dėl santykių trapumo, vis didesnio nesaugumo darbo rinkoje, gyvybei grėsmingo aplinkos prastėjimo. Jaunystė – tai svajonių ir bandymų, bet taip pat ir esminių pasirinkimų ir sprendimų metas. Štai čia yra mūsų trečioji apaštališkoji pirmenybė – pagalba jaunimui kurti viltingą ateitį.

 • Aplinka

  Dėl kūrinijos

  Pasaulinė aplinkosaugos krizė daro ypatingą poveikį neturtingiems ir pažeidžiamiems žmonėms. Krikščionims ir visiems geros valios žmonėms reikia imtis skubių veiksmų. Norint apsaugoti ir išsaugoti mūsų nuostabią planetą, mums reikia ekologinio atsivertimo. Mes, Jėzaus Draugija, norime atsiliepti į savo Kūrėjo kvietimą. Taigi mūsų ketvirtoji apaštališkoji pirmenybė – drauge rūpintis bendraisiais namais.

Vaizdo įrašai

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

Arkivyskupo Liongino Virbalo, SJ, sveikinimas užsienio lietuviams

Arkivysk. Liongino Virbalo, SJ, LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai, sveikinimas užsienio lietuviams

Jėzuitai ir dvasinis pašaukimas

Jėzuitai ir pašaukimas
Naujienlaiškis