MAGIS

MAGIS (lot. „daugiau“) – tai jėzuitų sielovados programa, skirta 18–35 m jaunimui padėti gyventi evangelinėmis vertybėmis grįstą tikėjimo gyvenimą. MAGIS kviečia jaunus suaugusiuosius išbandyti save skirtinguose eksperimentuose – ugdoma tarnystės dvasia atliepiant visuomenės poreikius ir keliaujant paribiais, kur nėra populiaru, kartais nepatogu, neįprasta. Šia prasme MAGIS yra suprantamas kaip siekis gyventi labiau dėl Dievo.

Pasitelkiant ignaciškojo dvasingumo metodus, jaunimas išmoksta per įvairias patirtis atpažinti Dievo artumą savo gyvenime ir įsiklausyti į Jo kvietimą. Programa skatina jaunus žmones ieškoti savo pašaukimo kasdienybėje ir atpažinti savo talentus, kuriuos jie gali panaudoti įnešdami teigiamą pokytį savo aplinkoje.

MAGIS yra kvietimas ieškoti daugiau, rasti daugiau, būti daugiau.  

Jaunuoliai, norintys prisijungti prie MAGIS klubų Vilniuje ir Kaune, visuomet laukiami. Dėl detalios informacijos apie klubų susitikimus galima kreiptis nurodytais kontaktais.

MAGIS koordinatorė Lietuvoje – Akvilė Minčinkaitė.

El. p. magis@jezuitai.lt, tel. +370 605 15123.

Sekite mūsų naujienas feisbuke ir instagrame.

 • Kas yra ignaciškasis MAGIS?

  Šv. Ignacas Lojola, Jėzaus Draugijos įkūrėjas, moko, kad tikrasis MAGIS – gebėti daryti gerus sprendimus. Savo paties dvasinėje kelionėje Ignacas įžvelgė, kad sudėtingi pasirinkimai, su kuriais susiduriame, paprastai nereiškia rinktis ką nors vienareikšmiškai gera ar bloga, bet vieną gėrį arba kitą. Tokiose dilemose jis suvokė, kad MAGIS – reiškia pasirinkti tai, kas veda į „didesnę Dievo garbę“. Šia prasme MAGIS suprantamas kaip nuolatinis siekis gyventi labiau su Dievu ir taip rasti savo tikrąją laimę.

 • Kam skirta MAGIS programa?

  MAGIS – tai jėzuitų̨ sielovados programa 18–35 m. jaunimui. Joje laukiami visų konfesijų žmonės, taip pat jaunimas, nepriskiriantis savęs jokiai konfesijai. Svarbu, kad būtum atviras(-a) bendradarbiauti su Dievu ir pasirengęs(-usi) atrasti naujus horizontus savyje.

 • Kas yra ignaciškasis eksperimentas?

  Ignaciškieji eksperimentai vyksta nedidelėse grupėse ir padeda neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje atpažinti Dievo veikimą. Mes neeksperimentuojame su daiktais ir tikrai ne su kitais žmonėmis, bet su savimi pačiais. Jungdami veiklą, refleksiją ir maldą, mes tampame atidūs savo pačių reakcijoms įvairiose situacijose, o tai padeda geriau pažinti save ir savo pašaukimą. MAGIS eksperimento diena susideda iš ryto maldos, tam tikros veiklos, šv. Mišių, pasidalijimo ratų ir dienos peržvalgos.

 • Ką veikia MAGIS?

  MAGIS klubai

  Tai maldos grupelės, kurios reguliariai susitinka drauge lavinti ir auginti tikėjimą pagal šv. Ignaco Lojolos dvasingumą. Klubų nariai skaito Šv. Raštą, mokosi ignaciškojo maldingumo praktikų ir, dalindamiesi savo kasdieniais išgyvenimais, išmoksta savyje atpažinti Dievo buvimo ženklus. MAGIS klubų nariai taip pat aktyviai įsitraukia į savanorystę ir kartu prisideda prie bendrojo gėrio kūrimo.

  Vilniaus Šv. Kazimiero MAG+S klubas: kazimieromagis(at)gmail.com

  VU MAG+S klubas (studentams): vu.magis(at)gmail.com

  Kauno MAG+S klubas: magis.kaunas(at)gmail.com

   

  MAGIS vasaros renginiai

  Dalyviai yra išsiunčiami į įvairius eksperimentus nedidelėse grupėse (15–20 žmonių). Ignaciškųjų eksperimentų metu galima pasirinkti vieną iš įvairių siūlomų (sielovados, tarnystės, meno, ekologijos, piligrimystės ir kt.) užsiėmimų. Paskiriems eksperimentams pasibaigus, dalyviai susitinka vienoje vietoje pabaigos renginiui.

   

  MAGIS rekolekcijos

  Tai kelių dienų tylos, susikaupimo ir maldos patirtis. Medituodami, kartu švęsdami liturgiją ir dalindamiesi, rekolekcijose mes siekiame atpažinti giliausius savo troškimus ir išmokti savo gyvenimą labiau tvarkyti pagal mus mylinčio Dievo valią.

Naujienlaiškis