MAG+S projektas Lietuvoje

MAGIS (lot. „daugiau, labiau“) – tai jėzuitų sielovados programa 18 - 35 m. jaunimui, siekiančiam labiau pažinti Dievą bei atrasti Jį neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje.

Pagrindiniai programos renginiai jaunimui – maldos grupių susitikimai, tylos rekolekcijos, vasaros eksperimentai Lietuvoje bei tarptautinės savanorystės misijos. MAGIS renginiuose siekiama padėti jaunam žmogui rasti gilesnį santykį su Dievu bei padrąsinti sekti Kristaus pavyzdžiu kasdienybėje.

MAGIS koordinatorius Lietuvoje – Lukas Ambraziejus SJ, el. p. magis.projektas(at)gmail.com, tel. 862648933:

Sekite mus per Feisbuką ir Instagrame

Kas yra ignaciškasis MAGIS?

Šv. Ignacas Lojola, jėzuitų ordino įkūrėjas, moko, kad tikrasis MAGIS reiškia gebėti daryti gerus sprendimus. Savo paties dvasinėje kelionėje Ignacas įžvelgė, kad sudėtingi pasirinkimai, su kuriais susiduriame, paprastai nėra tarp kažko vienareikšmiškai gero ir vienareikšmiškai blogo, bet tarp vieno gėrio ir kito. Tokiose dilemose jis suvokė, kad MAGIS (lot. daugiau) reiškia pasitrinkti tai, kas veda į „didesnę Dievo garbę“. Šia prasme MAGIS yra suprantamas kaip nuolatinis siekis gyventi labiau su Dievu ir tame rasti savo tikrąją laimę.

Kam skirta yra MAGIS programa?

MAGIS yra jėzuitų̨ sielovados programa skirta 18–35 m. jaunimui. Mūsų programoje yra laukiami visų konfesijų žmonės, taip pat ir žmonės be konfesijos. Svarbu, kad būtum atviras(-a) bendradarbiavimui su Dievu ir pasirengęs(-usi) atrasti naujus horizontus savyje.

Kas yra ignaciškasis eksperimentas?

Ignaciškieji eksperimentai vyksta nedidelėse grupėse ir padeda neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje atpažinti Dievo veikimą. Eksperimentuose mes neeksperimentuojame su daiktais ir tikrai ne su kitais žmonėmis, bet su savimi pačiais. Kombinuodami veiklą, refleksiją ir maldą, mes tampame atidūs savo pačių reakcijoms įvairiose situacijose, o tai padeda geriau pažinti save ir savo pašaukimą. Magis eksperimento diena susideda iš: ryto maldos, tam tikros eksperimento veiklos, šv. Mišių, MAGIS ratų ir dienos peržvalgos.

Ką veikia MAGIS?

MAGIS vasaros renginiai. MAGIS vasaros renginio metu, dalyviai yra išsiunčiami į įvairius eksperimentus nedidelėse grupėse (15-20 žmonių). Ignaciškųjų eksperimentų metu jauni žmonės pasirenka vieną iš įvairių siūlomų (sielovados, tarnystės, meno, ekologijos, piligrimystės ir kt.) praktikų. Paskiriems eksperimentams pasibaigus, dalyviai susitinka vienoje vietoje užbaigimo renginiui.

Magis klubai. MAGIS klubai yra maldos grupelės, kurios metų bėgyje reguliariai susitinka drauge lavinti ir auginti tikėjimą pagal Šv. Ignaco Lojolos išvystytą dvasingumo modelį. Klubų nariai skaito Šv. Raštą, mokosi ignaciškojo maldingumo praktikų ir, dalindamiesi apie savo kasdieninius išgyvenimus, išmoksta juose atpažinti Dievo buvimo ženklus. MAGIS klubų nariai taip pat aktyviai įsitraukia į savanorystę ir kartu prisideda prie bendrojo gėrio kūrimo.

Magis rekolekcijos. MAGIS rekolekcijos yra kelių dienų tylos, susikaupimo ir maldos patirtis. Medituodami, kartu švęsdami liturgiją ir dalindamiesi, rekolekcijose mes siekiame atpažinti giliausius savo troškimus ir siekiame išmokti savo gyvenimą labiau tvarkyti pagal mus mylinčio Dievo valią.