MAGIS

MAGIS (lot. „daugiau“) – tai jėzuitų sielovados programa, skirta 18–35 metų jaunimui. Jos tikslas – padėti jaunuoliams gyventi evangelinėmis vertybėmis grįstą tikėjimo gyvenimą. Po visą Lietuvą išsibarsčiusiems MAGIS žmonėms tai daugiau nei skambūs žodžiai.

Susibūrusi ir nuolat atsinaujinanti bendruomenė vadovaujasi šiais principais:

 • pažinti: MAGIS jaunimas gilinasi į ignaciškąjį dvasingumą, skiria laiko asmeniniam augimui, Dievo Žodžio pažinimui;
 • mylėti: MAGIS veikia tam, kad burtų bendruomenę, pasiryžusią dvasingo ir įkvepiančio gyvenimo praktikoms, auginančioms MAGIS jaunuolius ir jų aplinkos žmones;
 • dalintis: MAGIS užsiima savanoryste ir kitomis socialinėmis iniciatyvomis, padedančiomis pagalbos stokojantiems, visuomenės paribiuose atsidūrusiems bendruomenės nariams.

MAGIS koordinatorė Lietuvoje – Akvilė Minčinkaitė, el. p. magis@jezuitai.lt, tel. +370 605 15123.

Sekite mūsų naujienas feisbuke ir instagrame.

 • MAGIS klubai

  MAGIS klubai

  Visi šie principai atsispindi MAGIS klubų, esančių Vilniuje ir Kaune, veikloje. Ją praturtina:

  • pažinimui skirtos MAGIS dienos, kviečiančios su klubu susipažinti ir bendruomenę atrasti to dar nepadariusius;
  • savaitiniai klubo susitikimai, skirti savirefleksijai ir Dievo paieškoms kasdienybėje;
  • kartą per mėnesį vykstantys Biblijos skaitymai ir tyrinėjimai, padedantys jauniems žmonėms atrasti ir suprasti Dievo Žodį;
  • organizuojamos rekolekcijos, stiprinančios klubų narių dvasinį gyvenimą;
  • MAGIS svečio vakarai, kuriuose jaunų žmonių bendruomenę aplanko dvasininkai, psichologai, terapeutai, tyrėjai ir kiti ekspertai, neformalioje aplinkoje supažindinantys jaunuolius su asmeninio ir bendruomeninio augimo praktikomis;
  • MAGIS veikia užsiėmimai, skirti klubų narių savanorystei skirtingoje aplinkoje (nepilnamečių kolonija, pabėgėlių stovyklos, ligoninės, vienuolynai ir kt.);
  • MAGIS klausia iniciatyva, sudaranti sąlygas MAGIS žmonėms užduoti jiems rūpimus klausimus apie Dievo mokymą, jėzuitišką gyvenimą, Ignaciškąjį dvasingumą, bendruomeniškumą, savanorystes ar asmeninį tobulėjimą Lietuvoje veikiančios jėzuitų bendruomenės nariams;
  • tarptautinės patirtys. Lietuvos MAGIS klubai yra pasaulinės MAGIS bendruomenės dalis, galinti naudotis tarptautinių savanorysčių, misijų, susitikimų galimybėmis. 2023-ųjų vasarą MAGIS žmonės išvyksta į pasaulinį MAGIS renginį Portugalijoje.
 • Vasaros MAGIS

  Vasaros MAGIS

  Tiek MAGIS klubams priklausantys, tiek pirmą kartą su MAGIS bendruomene susidūrę jaunuoliai kiekvieną vasarą nuo 2012-ųjų yra laukiami kasmetiniame vasaros MAGIS renginyje.

  Savaitę trunkantį MAGIS metų įvykį sudaro įkvepiantys ir džiugūs renginio atidarymo bei uždarymo vakarai ir keletą dienų iš eilės vykstantys eksperimentai, skirti ugdyti jaunuolių talentus, stiprinti bendruomeniškumą, raginti kelti tikėjimo klausimus bei atrasti Dievą netikėčiausiose situacijose, iššūkiuose, maldoje. Kiekvieną vasarą jaunus žmones pasitinka vis kiti eksperimentai, todėl naujų patirčių čia kasmet suranda net ir nuolatiniai vasaros MAGIS svečiai. Be to, vasaros MAGIS organizuojanti komanda kelia sau pagrindinį tikslą: sudaryti sąlygas, kad kiekvienas dalyvis galėtų geriau pažinti save, kitą ir Dievą.

  2023-ųjų renginys kvietė permąstyti viltingos ateities idėją trijuose eksperimentuose:

  • piligrimystėje dviračiais;
  • sociokultūriniame iššūkyje;
  • meninėje-terapinėje patirtyje.

  Atidarymo ir uždarymo renginiai vyko Kaune, o eksperimentų grupės, kaip įprasta, išsibarstė po visą Lietuvą. Visą informaciją apie vasaros MAGIS kviečiame sekti bendruomenės feisbuko paskyroje.

 • MAGIS in English

  MAGIS in English

  MAGIS (Latin for more) is a Jesuit pastoral programme for young people aged 18-35. Its aim is to help young people to live a life of faith based on Gospel values. For the MAGIS people around Lithuania, these are more than just words.

  The community, which has been formed and is constantly renewed, is guided by these principles:

  • Know: MAGIS young people immerse themselves in ignatian spirituality, taking time for personal growth and the knowledge of the Word of God;
  • Love: MAGIS serves to create a community committed to practices of spiritual and inspiring living that develop MAGIS young people and the people around them;
  • Share: MAGIS is engaged in volunteering and other social initiatives to help the people in need and marginalised groups in the community.

  All these principles are reflected in the MAGIS clubs in Vilnius and Kaunas. They are enriched by:

  • Days with MAGIS for socialising, inviting people to get to know clubs and the community to discover for those who haven't done it yet;
  • Weekly club gatherings for self-reflection and the search for God in everyday life;
  • Monthly Bible readings and studies to help young people discover and understand God's Word;
  • retreats to strengthen the spiritual life of the clubs and all those who wish to;
  • MAGIS Guest evenings, where Jesuits, psychologists, therapists, academics and other experts visit the community of young people to introduce young people to personal and community growth practices in an informal setting;
  • MAGIS in Action activities for club members to volunteer in different environments (juvenile colony, refugee camps, hospitals, churches, etc.);
  • MAGIS Asks is an initiative that allows MAGIS people to ask questions about God's teaching, Jesuit life, Ignatian spirituality, community, volunteering or personal development to members of the Jesuit community;
  • International experiences. Lithuanian MAGIS clubs are part of the global MAGIS community and have access to international volunteering, mission and meeting opportunities. In the summer of 2023, MAGIS people will go to the MAGIS World Event in Portugal.

  Every summer since 2012, young people who belong to MAGIS clubs and young people who have encountered the MAGIS community for the first time are welcome at the annual Summer MAGIS event.

  The week-long MAGIS Event of the Year is composed of inspiring and joyful opening and closing gatherings and experiments that take place over several days to encourage young people to develop their talents, strengthen their sense of community, raise questions of faith and discover God in the most unexpected situations, in challenges and in prayer. Every summer, young people are welcomed by different experiments, so that even regular guests of the Summer MAGIS find new experiences every year. In addition, the team that leads the Summer MAGIS has a main goal: to enable each participant to get to better know himself, others and God.

  For all the information, please follow the Facebook link.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×