Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė

Ignaciškoji pasauliečių bendruomenė

Nuo pat Jėzaus Draugijos įkūrimo pradžios atsirado ignaciškosios pasauliečių bendruomenės, kurios siekė savo kasdienybėje remtis šv. Ignaco dvasinių pratybų patirtimi. Iš Marijos sodalicijų 1967 metais susikūrė Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, visame pasaulyje subūrusi pasauliečius į tarptautinę bendruomenę. Mažose grupelėse nariai reguliariai susitinka ir dalijasi maldos įžvalgomis iš savo kasdienybės.

 

 

Kontaktai

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius

lkgb.clc(at)gmail.com

www.kgbendruomene.lt

 

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė

Krikščioniškojo gyvenimo (KG) bendruomenė – tai tarptautinė krikščionių pasauliečių bendruomenė, kurios nariai gyvena remdamiesi ignaciškuoju dvasingumu. Būti Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariu – tai pašaukimas, kurį atpažinęs Bendruomenės narys siekia remtis ignaciškuoju dvasingumu visose savo gyvenimo srityse. Ypatingas KG bendruomenės dvasingumo šaltinis yra šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos, kuriose Bendruomenės nariai stengiasi kasmet dalyvauti ir tyloje iš Viešpaties semtis išminties.
KG bendruomenės nariai kas dvi savaites renkasi į grupeles (8–10 narių) Vilniaus, Kauno, Aukštaitijos ir Žemaitijos regionuose. Grupelėse vyksta dvasinis pokalbis trimis pasidalijimo ratais: pirmajame rate dalijamasi asmeninės maldos ir peržvalgos vaisiais, antrajame rate atliepiama į išgirstus pasidalijimus, o trečiajame kiekvienas įsivardija pasidalijimo vaisių. Kiekviena grupelė paprastai turi palydėtoją, kuris padeda atpažinti dvasinę dinamiką ir padeda grupelei dvasiškai augti.
Didelė KG bendruomenės dovana yra ignaciškojo dvasingumo priemonės, padedančios atrasti Dievą visuose dalykuose – tai asmeninė malda, asmeninis ir bendruomeninis įžvalgumas, kasdienė dienos peržvalga ir dvasinis palydėjimas.

Daugiau informacijos apie KG bendruomenę.

Naujienlaiškis