ŠV. MIŠIOS JĖZUITŲ BAŽNYČIOSE

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia

Šv. Jono g. 12, Vilnius

Rugsėjo–gegužės mėnesiais

Sekmadienis: 11.00, 13.00 ir 19.00

Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis: 18.00

Trečiadienis (VU dėstytojams ir darbuotojams): 12.00 

Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.

Birželio–rugpjūčio mėnesiais

Sekmadienis: 11.00

 

Rugsėjo–birželio mėn.

Sekmadienis: 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00

Pirmadienis–penktadienis: 17.30 (šeštadieniais šv. Mišių nėra)

Liepos–rugpjūčio mėn.

Sekmadienis: 9.00 (rusų k.), 10.30

Antradienis–penktadienis: 17.30 (pirmadieniais ir šeštadieniais šv. Mišių nėra)

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Sekmadienis: 10.00, 17.00, 18.30 (anglų k.), 20.00

Pirmadienis–penktadienis: 17.00

Šeštadienis: 10.00

Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias.

 

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Vilniaus g. 247B, Šiauliai

Sekmadienis: 9.00 ir 11.00

Antradienis–penktadienis: 18.00 (pirmadieniais šv. Mišių nėra)

Šeštadienis: 10.00 

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Marupės Ave Maria bažnyčia (Ryga)

Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes nov., Latvija

Sekmadienis: 11.00

info(at)avemaria.lv 

 

Pal. Jurgio Matulaičio misija (Lemontas, Čikaga, JAV)

14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439, JAV

Sekmadienis: 9.00, 11.00 ir 18.00 

Antradienis–šeštadienis: 8.00 (pirmadieniais šv. Mišių nėra)

Šv. Mišios vaikams aukojamos kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 9.00 val.

matulaitismission(at)gmail.com

Raštinės tel. +1 (630) 257 5613

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×