ŠV. MIŠIOS JĖZUITŲ BAŽNYČIOSE

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia

Šv. Jono g. 12, Vilnius

Sekmadienis: 9.30, 11.00 (vasarą 13.00 šv. Mišių nėra).

Darbo dienomis šv. Mišių vasarą nėra.

Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34, Vilnius

Sekmadienis: 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00

Pirmadienis–penktadienis: 17.30

Transliacija per šv. Kazimiero bažnyčios interneto svetainę.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Sekmadienis: 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00

Pirmadienis–šeštadienis: 17.00

Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias.

 

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Vilniaus g. 247B, Šiauliai

Sekmadienis: 9.00 ir 11.00

Antradienis–penktadienis: 18.00 (pirmadieniais šv. Mišių nėra)

Šeštadienis: 10.00 

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Marupės Ave Maria bažnyčia (Ryga)

Ievu iela 8, Jaunmārupe, Mārupes nov., Latvija

Sekmadienis: 11.00

info(at)avemaria.lv 

 

Pal. Jurgio Matulaičio misija (Čikaga, JAV)

14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439, JAV

Sekmadienis: 9.00, 11.00 ir 18.00 

Pirmadienis–šeštadienis: 20.00 

Šv. Mišios vaikams aukojamos kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 9.00 val.

Visos šv. Mišios aukojamos lietuvių kalba.

matulaitismission(at)gmail.com

Raštinės tel. +1 (630) 257 5613

Naujienlaiškis