ŠV. MIŠIOS JĖZUITŲ BAŽNYČIOSE

Vilniaus šv. Jonų bažnyčia

Šv. Jono g. 12, Vilnius

Sekmadienis: 9.30, 11.00 (transliacija per Facebook paskyrą), 13.00

Antradienis–penktadienis: 18.00

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34, Vilnius

Sekmadienis: 9.00 (rusų k.), 10.30, 12.00

Pirmadienis–penktadienis: 17.30

Transliacija per šv. Kazimiero bažnyčios interneto svetainę

Sekmadienis: 10.00, 11.30 (anglų k.), 17.00, 20.00

Pirmadienis–penktadienis: 17.00

 

Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Vilniaus g. 247B, Šiauliai

Sekmadienis: 9.00 ir 11.00

Antradienis–penktadienis: 18.00 (pirmadieniais šv. Mišių nėra)

Šeštadienis: 10.00 

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.

Marupės Ave Maria bažnyčia (Ryga)

Ievu iela 8, Jaunmārupe, Mārupes nov., Latvija

Sekmadienis: 11.00

info(at)avemaria.lv 

 

Pal. Jurgio Matulaičio misija (Čikaga, JAV)

14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439, JAV

Sekmadienis: 9.00, 11.00 ir 18.00 

Pirmadienis–šeštadienis: 20.00 

Šv. Mišios vaikams aukojamos kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 9.00 val.

Visos šv. Mišios aukojamos lietuvių kalba.

matulaitismission(at)gmail.com

Raštinės tel. +1 (630) 257 5613