Vaikų ir jaunimo apsauga

Mes jumis tikime!

Jėzuitai rimtai žvelgia į dvasinę ir fizinę jiems patikėtų vaikų ir jaunimo apsaugą.

 

Kontaktiniai asmenys nukentėjusiems asmenims

Centrinės Europos jėzuitų provincijos regionuose yra atsakingi kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis nuo seksualinės prievartos nukentėjusiems asmenims, taip pat pasikonsultuoti įvairiais su prievarta susijusiais klausimais.

 • Lietuvoje ir Latvijoje

  Gintaras Vitkus, SJ

  Tel. +370 686 51188

  El. p. gintaras.vitkus(at)jezuitai.lt

  Didžioji g. 34, 01128 Vilnius

  T. Gintaras Vitkus, SJ, baigęs medicinos studijas, 1982 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, o 1991 m. įšventintas kunigu. 1993–2005 m. Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, 2009–2017 m. Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas. 2018–2022 m. gyveno Rygoje ir prisidėjo prie „Ave Maria“ (Marupės) parapijos veiklos. Nuo 2022 m. rudens yra VU kapelionas, darbuojasi akademinėje sielovadoje.

 • Vokietijoje

  Išoriniai kontaktiniai asmenys

  Katja Ravat ir Henk Göbel jau daugelį metų dirba su nukentėjusiaisiais nuo seksualinės prievartos ir jų artimaisiais. Mes nepriklausome Bažnyčios struktūroms, todėl į mus gali kreiptis visi, kuriems prireikia pagalbos ar konsultacijos, susidūrus su prievarta jėzuitų institucijose. Tai gali būti nusikalstama arba nenusikalstama veika.

  Pokalbiai su mumis yra konfidencialūs, informacija kitiems asmenims perduodama tik su besikreipiančiojo sutikimu. Žinoma, išskyrus situacijas, kai gresia didelė grėsmė žmogaus saugumui. Mes išklausysime, aptarsime rūpimus klausimus ir pagal galimybes pasiūlysime pagalbą, pvz., pradėti kompensacijos skyrimo procedūrą arba kaip kompensuoti gydymo išlaidas. Siekiame suteikti visapusę pagalbą nukentėjusiems asmenims ir užkirsti kelią galimai prievartai ateityje.

  Į mus galite kreiptis ir anonimiškai:

   

  Henk Göbel

  Kontaktinis asmuo seksualinės prievartos klausimais (išorės kontaktams)
  Postfach 1201
  73642 Welzheim

  Deutschland
  Tel. +49 176 84723038
  El. p.: mail(at)henkgoebel.com

  Katja Ravat

  Gewerbestraße 37
  79194 Gundelfingen

  Deutschland
  Tel. +49 761 5036330
  El. p.: ravat(at)t-online.de

  Vidiniai kontaktiniai asmenys

  Dėl prievartos galite kreiptis ir į jėzuitus. Mes užtikriname visišką diskretiškumą.

  Michael Beschorner, SJ

  Eisenstuckstr. 27
  01069 Dresden
  Tel. +49 351 4717326
  El. p.: m.beschorner(at)posteo.de

  T. Michael Beschorner, SJ, yra teologas, sielovadininkas ir dvasinis palydėtojas. Yra dirbęs kapelionu mokykloje, buvęs tikybos mokytoju. Šiuo metu yra Drezdeno Tomo Akviniečio katalikų studentų bendruomenės kapelionas.

  Godehard Brüntrup, SJ

  Hochschule für Philosophie München
  Kaulbachstraße 31a
  80539 München
  Tel. +49 89 2386 2171
  El. p.: godehard.bruentrup(at)hfph.de

  T. Godehard Brüntrup, SJ, yra filosofas. Jo tyrimų sritys: dvasios filosofija ir filosofijos psichologija. Yra parengęs įvairių publikacijų apie seksualinę prievartą Katalikų Bažnyčioje.

 • Austrijoje

  Josef Anton Aigner, SJ

  Kardinal König Haus
  Kardinal-König-Platz 3
  1130 Wien
  Tel. +43 1 804 75 93
  El. p.: anton.aigner(at)jesuiten.org

  T. Josef Anton Aigner, SJ, yra buvęs „mk“ jaunimo centro Insbruke vadovas, dirbęs dvasiniu palydėtoju „Bažnytinių profesijų seminarijoje“ Vienoje ir vadovavęs rekolekcijų namams Laince (šiuo metu tai Kardinolo Königo namai). Šiuo metu t. Aigner darbuojasi Kardinolo Königo namuose ir Vienos arkivyskupijos sielovadoje.

   

 • Šveicarijoje
 • Švedijoje

Prevencijos gairės

Centrinės Europos jėzuitai laikosi kiekviename regione galiojančių prievartos prevencijos gairių.

Prevencija

Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, yra paskyręs įgaliotinį prevencijai, kuris provincijos regionuose konsultuoja jėzuitų institucijas prievartos prencijos klausimais ir padeda parengti apsaugos nuo prievartos koncepcijas. Įgaliotinio prevencijai pareigas eina Frankas Beyersdörferis.

Interviu su Franku Beyersdörferiu apie jo naujas pareigas ir atsakomybes (2021-10-28, išversta į lietuvių k.)

Naujienlaiškis