Vaikų ir jaunimo apsauga

Mes jumis tikime!

Jėzuitai rimtai žvelgia į dvasinę ir fizinę jiems patikėtų vaikų, jaunimo ir pažeidžiamų asmenų apsaugą.

 

Kontaktiniai asmenys nukentėjusiems asmenims

Centrinės Europos jėzuitų provincijos regionuose yra paskirti kontaktiniai asmenys, į kuriuos gali kreiptis asmenys, patyrę prievartą ar išnaudojimą jėzuitų įsteigtose institucijose, palydimose bendruomenėse ar kitose veiklose. Į šiuos kontaktinius asmenis galima kreiptis, norint pasikonsultuoti įvairiais su prievarta susijusiais klausimais. 

 • Lietuvoje ir Latvijoje

  T. Aldonas Gudaitis, SJ

  Rotušės a. 8, 44280 Kaunas

  El. p. aldonas.gudaitis(at)jezuitai.lt

  Tel. +370 610 42003

  Šiuo metu Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius ir Centrinės Europos jėzuitų provincijolo konsultorius (patarėjas).

 • Vokietijoje

  Išoriniai kontaktiniai asmenys

  Mes, Stefanie Heinrich ir Henk Göbel, jau daugelį metų dirbame su nukentėjusiaisiais nuo seksualinės prievartos ir jų artimaisiais. Mes nepriklausome Bažnyčios struktūroms, todėl į mus gali kreiptis visi, kuriems prireikia pagalbos ar konsultacijos, susidūrus su prievarta jėzuitų institucijose. Tai gali būti nusikalstama arba nenusikalstama veika.

  Pokalbiai su mumis yra konfidencialūs, informacija kitiems asmenims perduodama tik su besikreipiančiojo sutikimu. Žinoma, išskyrus situacijas, kai gresia didelė grėsmė žmogaus saugumui. Mes išklausysime, aptarsime rūpimus klausimus ir pagal galimybes pasiūlysime pagalbą, pvz., pradėti kompensacijos skyrimo procedūrą arba kaip kompensuoti gydymo išlaidas. Siekiame suteikti visapusę pagalbą nukentėjusiems asmenims ir užkirsti kelią galimai prievartai ateityje.

  Į mus galite kreiptis ir anonimiškai:

   

  Henk Göbel

  Kontaktinis asmuo seksualinės prievartos klausimais (išorės kontaktams)
  Postfach 1201
  73642 Welzheim

  Deutschland
  Tel. +49 176 84723038
  El. p.: mail(at)henkgoebel.com

  Dr. Stefanie Heinrich

  Rechtsanwältin Dr. Stefanie Heinrich
  Egonstraße 51, 79106 Freiburg, Deutschland
  Tel. +49 761 59521020
  E-Mail: mail(at)rainheinrich.de

  Vidiniai kontaktiniai asmenys

  Dėl prievartos galite kreiptis ir į jėzuitus. Mes užtikriname visišką diskretiškumą.

  Michael Beschorner, SJ

  Eisenstuckstr. 27
  01069 Dresden
  Tel. +49 351 4717326
  El. p.: m.beschorner(at)posteo.de

  T. Michael Beschorner, SJ, yra teologas, sielovadininkas ir dvasinis palydėtojas. Yra dirbęs kapelionu mokykloje, buvęs tikybos mokytoju. Šiuo metu yra Drezdeno Tomo Akviniečio katalikų studentų bendruomenės kapelionas.

  Godehard Brüntrup, SJ

  Hochschule für Philosophie München
  Kaulbachstraße 31a
  80539 München
  Tel. +49 89 2386 2171
  El. p.: godehard.bruentrup(at)hfph.de

  T. Godehard Brüntrup, SJ, yra filosofas. Jo tyrimų sritys: dvasios filosofija ir filosofijos psichologija. Yra parengęs įvairių publikacijų apie seksualinę prievartą Katalikų Bažnyčioje.

 • Austrijoje

  Josef Anton Aigner, SJ

  Kardinal König Haus
  Kardinal-König-Platz 3
  1130 Wien
  Tel. +43 1 804 75 93
  El. p.: anton.aigner(at)jesuiten.org

  T. Josef Anton Aigner, SJ, yra buvęs „mk“ jaunimo centro Insbruke vadovas, dirbęs dvasiniu palydėtoju „Bažnytinių profesijų seminarijoje“ Vienoje ir vadovavęs rekolekcijų namams Laince (šiuo metu tai Kardinolo Königo namai). Šiuo metu t. Aigner darbuojasi Kardinolo Königo namuose ir Vienos arkivyskupijos sielovadoje.

   

 • Šveicarijoje

  Beat Altenbach, SJ

  18, rue Jacques Dalphin
  1227 Carouge/GE
  El. p. beat.altenbach(at)kath.ch

  Nuo 2020 m. lapkričio mėn. yra kalėjimo kapelionas ir namų vyresnysis Ženevoje. Yra dirbęs akademinėje sielovadoje, vadovavo katalikiškai akademinei organizacijai „aki“ Ciuriche. Keletą metų buvo atsakingas už Šveicarijos jėzuitų pašaukimų sielovadą. Nuo 2005 m. dalyvauja mokymuose apie seksualinių prievartos aukų palydėjimą. Nuo 2018 m. atstovauja vienuolijoms Šveicarijos vyskupų konferencijos komitete, atsakingame už seksualinės prievartos atvejus bažnytinėje aplinkoje. Nuo 2019 m. Šveicarijos jėzuitų kontaktinis asmuo, atsakingas už informaciją seksualinės prievartos atvejais. 

 • Švedijoje

  Björn Håkonsson

  Švedijos jėzuitų vidinis kontaktinis asmuo yra Stokholmo vyskupijos kontaktinis asmuo.

  Detalesnę informaciją galite rasti čia.

Prevencijos gairės

Centrinės Europos jėzuitai laikosi kiekviename regione galiojančių gairių, reglamentuojančių Bažnyčios dvasininkų bei pašvęstojo gyvenimo atstovų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais asmenimis.

Prevencija

Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, yra paskyręs įgaliotinį prevencijai, kuris provincijos regionuose konsultuoja jėzuitų institucijas prievartos prevencijos klausimais ir padeda parengti apsaugos koncepcijas. Įgaliotinis prevencijai – Frankas Beyersdörferis.

Interviu su Franku Beyersdörferiu apie jo naujas pareigas ir atsakomybes (2021-10-28, išversta į lietuvių k.)

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×