Teisinė informacija

Teisinė informacija pgl. Internetinės žiniasklaidos įstatymo 5 str.

Centrinės Europos jėzuitų provincija
T. Jan Roser SJ, Socius
Komunikacijos ir plėtros vadovas (atsakingas pgl. RStV 55 str. 2 dalį)

Kaulbachstraße 29a
D-80539 München

Tel. +49 (0)89 38185-242
Faksas +49 (0)89 99950-665
info(at)jesuiten.org

Atsakomybė už turinį

Remiantis Internetinės žiniasklaidos (TMG) 7 str. 1 dalimi mes, kaip paslaugų teikėjas, už šioje svetainėje pateiktą savo turinį atsakome pagal bendruosius teisės aktus. Remiantis TMG 8–10 straipsniais, mes, kaip paslaugų teikėjas, nesame įpareigoti kontroliuoti perduotos ar išsaugotos trečiųjų šalių informacijos arba tirti aplinkybes, nurodančias į neteisėtą veiką. Šiomis nuostatomis nedaromas poveikis prievolei pašalinti arba neleisti naudotis informacija pagal bendruosius teisės aktus. Tačiau tokia atsakomybė atsiranda tik nuo to momento, kai sužinoma apie konkretų teisės pažeidimą. Sužinoję apie atitinkamus teisės pažeidimus, nedelsiant pašalinsime tokį turinį.

Atsakomybė už nuorodas

Savo interneto svetainėje pateikiame nuorodas į išorines trečiųjų šalių svetaines, kurių turiniui neturime jokio poveikio, todėl negalime prisiimti už jį atsakomybės. Už pateiktų išorinių svetainių turinį yra atsakingas atitinkamos svetainės administratorius arba valdytojas. Įkeliant nuorodas į svetainę, buvo patikrinta, ar nėra galimų teisės pažeidimų. Įkėlimo metu nebuvo nustatyta jokio neteisėto turinio. Tačiau negali būti pagrįstai reikalaujama nuolatinės pateiktų išorinių svetainių turinio kontrolės. Sužinoję apie teisės pažeidimus, nedelsiant pašalinsime tokias nuorodas.

Autorių teisės

Šios interneto svetainės turinys įkeltas, laikantis Vokietijos autorių teisių nuostatų. Norint kopijuoti, apdoroti, platinti ar kitais būdais naudoti turinį ne pagal autorių teisės nuostatas, reikia raštiško autoriaus arba kūrėjo sutikimo. Atsisiųsti ar kopijuoti šios svetainės turinį galima tik asmeniniams, ne komerciniams, tikslams. Jeigu šios svetainės turinį sukūrėme ne mes, būtina laikyti trečiųjų šalių autorių teisių. Trečiųjų šalių pateiktas turinys yra atitinkamai pažymėtas. Jeigu nepaisant to, pastebėsite autorių teisių pažeidimų, prašome mus apie tai informuoti. Sužinoję apie teisės pažeidimus, nedelsiant pašalinsime tokį turinį.

Šaltinis (vokiečių kalba): https://www.orden.de/footerlinks/deutsche-ordensobernkonferenz/impressum/

 

 

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×