Eucharistinio Jėzaus seserys

Dvasingumas

Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolinis pašaukimas, dvasingumas ir misija šaknijasi Eucharistijos slėpinyje. Jų tikslas – gyventi ir veikti didesnei Dievo garbei, o jį įgyvendina malda ir veikla mylėdamos ir šlovindamos Eucharistinį Jėzų bei aktyviu apaštalavimu skleisdamos tikėjimą, padėdamos žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinį meilės Dievą.

 

Vienuolijos namai Kaune

Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas

Tel. +370 694 72200
El. p. eucharistietes(at)sje.lt

www.sje.lt

 

 

Vienuolijos įkūrėjas – t. Pranciškus Masilionis, SJ

„Sesutės tegul siekia kiekvienam žmogui perteikti pilnutinį išganymą, t. y. gyvą tikėjimą, kuris veikia visomis dorybėmis, ypač meile, ir vis gražesnį gyvenimą jau ir čia ant žemės, bet taip, jog viskas eitų iš dieviškosios meilės ir viskas į ją grįžtų.“ (iš vienuolijos įkūrėjo t. P. Masilionio, SJ, raštų)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjas – jėzuitas t. Pranciškus Masilionis (1902–1980), pagarsėjęs savo rekolekcijomis – jos sutraukdavo tūkstančius žmonių, norėjusių paklausyti šio kunigo pamokslų. Karo metais t. Masilionis persikėlė į Šiaulių jėzuitų rezidenciją, ten daug dirbo burdamas vaikus dažnesniam Šv. Komunijos priėmimui į Eucharistijos karžygių organizaciją (po karo – į Eucharistijos mylėtojų būrelius). 1947 m. įkūrė specialiai okupacijos sąlygomis pasirengusią dirbti Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. 1949 m. sovietų valdžiai uždarius jėzuitų vienuolyną, tėvui P. Masilioniui teko palikti Šiaulius ir dirbti įvairiose parapijose.

Daugiau informacijos apie Eucharistinio Jėzaus seseris.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×