Įkvepiantys jėzuitai

Popiežius Pranciškus

Garsiausias dar gyvas jėzuitas yra popiežius Pranciškus. 2013 m. kovo 13 d. Jorge Mario Bergoglio buvo pirmasis amerikietis ir pirmasis ne europietis, per beveik 741 metus išrinktas Petro sosto įpėdiniu. Iš „pasaulio pakraščio“ kilęs popiežius, būdamas Draugijos nariu, pirmą kartą istorijoje pasirinko Pranciškaus vardą. Tuometinis jėzuitų generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas, SJ, išrinkus popiežių, teigė, kad popiežius Pranciškus giliai viduje jaučiasi esąs jėzuitas. Jo teigimu, jėzuitai, kaip bičiuliai Viešpatyje, nori jį lydėti maldoje ir būti jam atsidavę.

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597) yra Centrinės Europos jėzuitų provincijos globėjas. Jis buvo kolegijų ir universitetų steigėjas, didis teologas ir bažnyčios reformuotojas. 

Šiuo metu 53 jėzuitai yra paskelbti šventaisiais, o 153 – palaimintaisiais. Žinomiausi yra šie:
Šv. Robertas Belarminas: kovotojas

Robertas Belarminas – vienas įtakingiausių kontrreformacijos veikėjų.

Šv. Andriejus Bobolė: Lietuvoje gyvenęs šventasis

Lietuvos jėzuitų provincijos tėvas Andriejus Bobolė yra Lietuvos sostinėje Vilniuje ilgiausiai – virš 20 metų – gyvenęs šventasis.

Šv. Pranciškus Bordžija: hercogas ir jėzuitas

Gandijos hercogas Pranciškus Bordžija į Jėzaus Draugiją įstojo po žmonos mirties. Jis tapo Ispanijos generaliniu komisaru, vėliau – trečiuoju generaliniu vyresniuoju ir atvėrė kelius misijoms Lotynų Amerikoje.

Šv. Petras Kanizijus: Vokietijos apaštalas

Petras Kanizijus buvo pirmasis vokietis, įstojęs į Jėzaus Draugiją. Būdamas naujai įkurtos Pietų Vokietijos provincijolu, jis buvo imperatoriaus patarėjas ir popiežiaus patikėtinis Vokietijoje.

Šv. Petras Klaveras: žmogaus teisių globėjas

Petras Klaveras dar 13 metų norėjo tapti kunigu. Įstojęs į Draugiją, savo noru tapo ispanų misionieriumi Kolumbijoje. Dėl savo pastangų užstoti vergus jis tapo „žmogaus teisių globėju“.

Šv. Petras Favras: Bažnyčios reformuotojas

Petras Favras (1506–1546) buvo vienas iš pirmųjų Jėzaus Draugijos bendražygių ir įkūrėjų, tačiau ilgą laiką apie jį buvo žinoma nedaug.

Šv. Aloyzas Gonzaga – atsiskyrėlis

Aloyzas Gonzaga buvo kilmingas italų princas. Prieš šeimos valią jis įstojo į Jėzaus Draugiją, o studijuodamas Romoje globojo maru sergančiuosius. Mirė vos 23-ejų.

Pal. Petras Kasui Kibe: samurajus ir kankinys

Nepaisydamas persekiojimų, Petras Kibe (1587–1639) būtinai norėjo tapti jėzuitu. Jis buvo pirmasis japonas, kuriam pavyko pasiekti Jeruzalę ir Romą.

Šv. Stanislovas Kostka: LDK šventasis ir jaunimo globėjas

Jaunystėje Stanislovui Kostkai teko bėgti iš namų, kad įstotų pas jėzuitus. Jis mirė, dar būdamas naujoku, o kitus žavėjo jo ryžtas ir didelis pamaldumas.

Šv. Pranciškus Ksaveras: pirmasis jėzuitų misionierius

Šv. Pranciškus Ksaveras buvo vienas pirmųjų jėzuitų, jis tapo misionierių globėju. Daug amžių jis buvo susižavėjimo, kurį Europos krikščionims sukėlė svetimos užjūrio kultūros, simbolis.

Šv. Ignacas Lojola: Jėzaus Draugijos įkūrėjas

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos – vienas reikšmingiausių jo palikimų. Jos gimė po ilgų Ignaco asmeninių paieškų ir kovų.

Šv. Paulius Mikis: Japonijos kankinys

Japonijos jėzuitas šv. Paulius Mikis atrado Jėzaus „japoniškuosius bruožus“. Taip krikščionybė galėjo išplisti Japonijoje. Jis buvo nukryžiuotas drauge su 25 bendražygiais – Nagasakio kankiniais.

Šv. Alfonsas Rodrigesas: maldos durininkas

Alfonsas Rodrigesas yra šventasis, gyvenęs visiškai įprastą gyvenimą ir turėjęs kovoti slaptas kovas – su savo baimėmis, gundymais ir ligomis.

Čia rasite daugiau ar mažiau garsių jėzuitų gyvenimo istorijas. Žinoma, įdomių istorijų yra daug daugiau...
Pedro Arrupė

Pedro Arrupė buvo vadinamas „Bažnyčios sprogimu“, nes jis, būdamas generaliniu vyresniuoju 1965–1983 metais padarė didžiausią įtaką Jėzaus Draugijai ir atnaujino ją pagal II Vatikano susirinkimo dvasią.

Jorge Mario Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio – nuo 2013 metų popiežius Pranciškus – yra pirmasis jėzuitas popiežius Bažnyčios istorijoje.

Kristupas Klavijus

Kristupas Klavijus buvo garsus astronomas, dėl parengtų komentarų matematiko Euklido knygai „Elementa“ vadintas „XVI amžiaus Euklidu“.

Karlas Rahneris

Karlas Rahneris yra vienas reikšmingiausių XX amžiaus katalikų teologų.

Apie SJ istoriją

Naujienlaiškis