Įkvepiantys jėzuitai

Popiežius Pranciškus

Garsiausias dar gyvas jėzuitas yra popiežius Pranciškus. 2013 m. kovo 13 d. Jorge Mario Bergoglio buvo pirmasis amerikietis ir pirmasis ne europietis, per beveik 741 metus išrinktas Petro sosto įpėdiniu. Iš „pasaulio pakraščio“ kilęs popiežius, būdamas Draugijos nariu, pirmą kartą istorijoje pasirinko Pranciškaus vardą. Tuometinis jėzuitų generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas, SJ, išrinkus popiežių, teigė, kad popiežius Pranciškus giliai viduje jaučiasi esąs jėzuitas. Jo teigimu, jėzuitai, kaip bičiuliai Viešpatyje, nori jį lydėti maldoje ir būti jam atsidavę.

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597) yra Centrinės Europos jėzuitų provincijos globėjas. Jis buvo kolegijų ir universitetų steigėjas, didis teologas ir bažnyčios reformuotojas. 

Šiuo metu 53 jėzuitai yra paskelbti šventaisiais, o 153 – palaimintaisiais. Žinomiausi yra šie:
Šv. Juozapas de Ančieta: Brazilijos apaštalas

Juozapas de Ančieta yra vienu iškiliausių Brazilijos kolonijinio laikotarpio žmonių. Jis laikomas indėnų apaštalu, nacionaliniu šventuoju ir pirmuoju Brazilijos kultūros istorijos ir literatūros atstovu.

Šv. Robertas Belarminas: kovotojas

Robertas Belarminas – vienas įtakingiausių kontrreformacijos veikėjų.

Šv. Jonas Berchmanas: studentų globėjas

Jonas Berchmanas (1599–1621) kilęs iš Flamandijos, mirė anksti, sulaukęs vos 22-ejų, studijuodamas Romoje. Jis pasižymėjo kaip išskirtinai puikus studentas.

Šv. Andriejus Bobolė: Lietuvoje gyvenęs šventasis

Lietuvos jėzuitų provincijos tėvas Andriejus Bobolė yra Lietuvos sostinėje Vilniuje ilgiausiai – virš 20 metų – gyvenęs šventasis.

Šv. Pranciškus Bordžija: hercogas ir jėzuitas

Gandijos hercogas Pranciškus Bordžija į Jėzaus Draugiją įstojo po žmonos mirties. Jis tapo Ispanijos generaliniu komisaru, vėliau – trečiuoju generaliniu vyresniuoju ir atvėrė kelius misijoms Lotynų Amerikoje.

Šv. Petras Kanizijus: Vokietijos apaštalas

Petras Kanizijus buvo pirmasis vokietis, įstojęs į Jėzaus Draugiją. Būdamas naujai įkurtos Pietų Vokietijos provincijolu, jis buvo imperatoriaus patarėjas ir popiežiaus patikėtinis Vokietijoje.

Šv. Petras Klaveras: žmogaus teisių globėjas

Petras Klaveras dar 13 metų norėjo tapti kunigu. Įstojęs į Draugiją, savo noru tapo ispanų misionieriumi Kolumbijoje. Dėl savo pastangų užstoti vergus jis tapo „žmogaus teisių globėju“.

Šv. Klaudijus Kolombjeras – Jėzaus Širdies apaštalas

Klaudijus Kolombjeras, gimęs 1641 m. Pietų Prancūzijoje, buvo vienas iš pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai pradininkų. Jis siekė įvesti Švč. Jėzaus Širdies šventę.

Šv. Petras Favras: Bažnyčios reformuotojas

Petras Favras (1506–1546) buvo vienas iš pirmųjų Jėzaus Draugijos bendražygių ir įkūrėjų, tačiau ilgą laiką apie jį buvo žinoma nedaug.

Šv. Aloyzas Gonzaga – atsiskyrėlis

Aloyzas Gonzaga buvo kilmingas italų princas. Prieš šeimos valią jis įstojo į Jėzaus Draugiją, o studijuodamas Romoje globojo maru sergančiuosius. Mirė vos 23-ejų.

Pal. Rutilio Grandė

Rutilio Grande Garcia (1928–1977) buvo Salvadoro jėzuitas ir Išlaisvinimo teologas, arkivyskupo Oscaro Romero, nužudyto 1980 m., ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus bičiulis.

Šv. Alberto Hurtado: vargšų užtarėjas

Čilės jėzuitas Alberto Hurtado (1901–1952) paskelbtas šventuoju 2005 metais. Jis buvo sociologas, priglobęs šimtus gatvės vaikų.

Pal. Petras Kasui Kibe: samurajus ir kankinys

Nepaisydamas persekiojimų, Petras Kibe (1587–1639) būtinai norėjo tapti jėzuitu. Jis buvo pirmasis japonas, kuriam pavyko pasiekti Jeruzalę ir Romą.

Šv. Stanislovas Kostka: LDK šventasis ir jaunimo globėjas

Jaunystėje Stanislovui Kostkai teko bėgti iš namų, kad įstotų pas jėzuitus. Jis mirė, dar būdamas naujoku, o kitus žavėjo jo ryžtas ir didelis pamaldumas.

Šv. Pranciškus Ksaveras: pirmasis jėzuitų misionierius

Šv. Pranciškus Ksaveras buvo vienas pirmųjų jėzuitų, jis tapo misionierių globėju. Daug amžių jis buvo susižavėjimo, kurį Europos krikščionims sukėlė svetimos užjūrio kultūros, simbolis.

Šv. Ignacas Lojola: Jėzaus Draugijos įkūrėjas

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos – vienas reikšmingiausių jo palikimų. Jos gimė po ilgų Ignaco asmeninių paieškų ir kovų.

Pal. Rupertas Mayeris: Miuncheno apaštalas

„Ryžtingas ir bebaimis kovotojas už tikėjimo tiesą ir Bažnyčios teises“ – taip Rupertą Mayerį pavadino popiežius Jonas Paulius II.

Šv. Paulius Mikis: Japonijos kankinys

Japonijos jėzuitas šv. Paulius Mikis atrado Jėzaus „japoniškuosius bruožus“. Taip krikščionybė galėjo išplisti Japonijoje. Jis buvo nukryžiuotas drauge su 25 bendražygiais – Nagasakio kankiniais.

Šv. Juozapas Pinjatelis: Draugijos atkūrėjas

Ispanas Juozapas Pinjatelis laikomas Draugijos „atkūrėju“. Panaikinus Draugiją, jis slapta sutelkė bendrabrolius Italijoje, tačiau mirė nesulaukęs atkūrimo.

Pal. Migelis Pro: Meksikos kankinys

Migelis Agustinas Pro per Meksikos revoliuciją veikė pogrindyje. Po 1927 m. pasikėsinimo į generolą Obregoną nuteistas mirties bausme, nors nebuvo su tuo susijęs.

Šv. Alfonsas Rodrigesas: maldos durininkas

Alfonsas Rodrigesas yra šventasis, gyvenęs visiškai įprastą gyvenimą ir turėjęs kovoti slaptas kovas – su savo baimėmis, gundymais ir ligomis.

Pal. Džonas Salivanas: mokytojas, mistikas ir gydytojas

Džonas Salivanas, SJ, buvo gerbiamas dėl savo gyvo pamaldumo ir pastangų padėti vargšams.

Čia rasite daugiau ar mažiau garsių jėzuitų gyvenimo istorijas. Žinoma, įdomių istorijų yra daug daugiau...
Mi­ka­lo­jus Lan­ci­ci­jus

Mistikas, dvasios vadovas ir Jėzaus Draugijos istorikas – vienas garsiausių Europoje visų laikų Lietuvos jėzuitų.

Pedro Arrupė

Pedro Arrupė vadinamas „Bažnyčios sprogimu“, nes jis, būdamas generaliniu vyresniuoju 1965–1983 m. padarė didžiausią įtaką Jėzaus Draugijai ir atnaujino ją pagal Vatikano II Susirinkimo dvasią.

Jorge Mario Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio – nuo 2013 metų popiežius Pranciškus – yra pirmasis jėzuitas popiežius Bažnyčios istorijoje.

Walteris Ciszekas

Amerikiečių jėzuito gyvenimas vertas Holivudo scenarijaus: ilgus metus jis kalėjo Sibire, o pasikeitus agentais vėl grįžo į JAV.

Kristupas Klavijus

Kristupas Klavijus buvo garsus astronomas, dėl parengtų komentarų matematiko Euklido knygai „Elementa“ vadintas „XVI amžiaus Euklidu“.

Alfredas Delpas

Alfredas Delpas buvo vienas svarbiausių kovotojų su nacionalsocializmu Vokietijoje, jėgų sėmęsis iš tikėjimo.

Hugo Enomiya-Lassalle'is

Vokietijos jėzuitas t. Hugo Enomiya-Lassalle's laikomas tarpkultūrinio dialogo pionieriumi. Nuo 1929 m. jis gyveno ir dirbo Japonijoje. 1945 m. rugpjūčio 6 d. jis iš labai arti patyrė, kaip buvo numesta atominė bomba ant Hirošimos.

Peteris Hansas Kolvenbachas

Peteris Hansas Kolvenbachas, SJ, daugiau kaip 24 metus vadovavo Jėzaus Draugijai. Per beveik 500 metų besitęsiančią Draugijos istoriją jis buvo pirmasis Generalinis vyresnysis, savanoriškai grąžinęs Draugijai savo įgaliojimus.

Jeronimas Nadalis

Jeronimas Nadalis buvo vienas artimiausių Ignaco Lojolos bendražygių, prisidėjęs kuriant Jėzuitų ordiną. Savo bendrakeleivius jis supažindino su ordino Konstitucijomis ir dvasia.

Adolfo Nicolás

T. Adolfo Nicolás, SJ, 2008–2016 buvo Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis ir vadovavo didžiausiai Katalikų Bažnyčios vienuolijai. Jo veiklos prioritetas buvo suteikti Draugijai naują struktūrą.

Karlas Rahneris

Karlas Rahneris yra vienas reikšmingiausių XX amžiaus katalikų teologų.

Apie SJ istoriją

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×