Lietuvos jėzuitų provincijos duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Lietuvos jėzuitų provincija vadovaujasi savo Asmens duomenų tvarkymo politika, kurios pagrindinės gairės pateikiamos toliau.

Mūsų Asmens duomenų tvarkymo politikos (toliau – Politika) paskirtis – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir technines bei organizacines priemones Lietuvos jėzuitų provincijoje, skirtas apsaugoti asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.

Vartotojų duomenų tvarkymo principai

Lietuvos jėzuitų provincija, kaip Duomenų valdytojas, užtikrina, kad atitinka šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

  • asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas Bažnyčios kanonuose nurodytais tikslais, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  • asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik Bažnyčios kanonuose nurodytais tikslais, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi pirmiau nurodytų principų. Lietuvos jėzuitų provincija taip pat atsakinga už tinkamą Bažnyčios teisės reikalavimų laikymąsi bei bendradarbiavimą su kompetentingomis Bažnyčios ir valstybės institucijomis (atskaitomybės principas).

Duomenys tvarkomi tinkamai informavus duomenų subjektus, laikantis mūsų Politikos ir galiojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų.

Interneto svetainės lankytojų duomenys

Mūsų svetaine paprastai galima naudotis, nepateikiant asmens duomenų. Jei asmens duomenys (pvz., vardas, adresas ar el. pašto adresas) yra renkami mūsų svetainėje, tai visada daroma su vartotojo sutikimu. Vis dėlto norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiška duomenų apsauga nuo trečiųjų šalių prieigos neįmanoma.

Naujienlaiškio skaitytojų duomenys

Jei norite užsisakyti mūsų naujienlaiškį, mes prašysime Jūsų el. pašto adreso ir informacijos, kuri leistų mums patikrinti, ar esate nurodyto el. pašto adreso savininkas ir ar sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nerenkami. Šiuos duomenis naudojame tik prašomai informacijai siųsti, jų neperduodame trečiosioms šalims. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą saugoti duomenis, el. pašto adresą ir juos naudoti naujienlaiškiui siųsti, spusteldami naujienlaiškio apačioje pateiktą nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“. Siųsdami naujienlaiškį el. paštu, bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais, kurie pagal sutartį sutiko laikytis duomenų apsaugos politikos.

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai – nedideli tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų kompiuterio naršyklėje. Jie nekenkia Jūsų kompiuteriui, juose nėra virusų. Slapukai padeda padaryti mūsų svetainės turinį patogesnį, efektyvesnį ir saugesnį. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra „sesijos slapukai“. Po Jūsų apsilankymo jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje, kol jų neištrinsite patys. Jie leidžia atpažinti Jūsų naršyklę kito apsilankymo metu. Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų nustatymą, slapukai būtų naudojami tik tam tikrais atvejais, arba būtų blokuojami, arba automatiškai ištrinami, uždarant naršyklę. Išjungus slapukus, šios svetainės funkcijos gali būti ribojamos.

Google Analytics naudojimas

Ši svetainė naudoja Google Analytics – Google Inc. žiniatinklio analizės paslaugą. Google Analytics naudoja slapukus, t. y. tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje, kurie leidžia išanalizuoti, kaip naudojamasi šia svetaine. Slapuko sukurta informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant sutrumpintą IP adresą) yra perduodama Google serveriui JAV ir ten saugoma. Google naudos šią informaciją, norėdama įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, rinkti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriui ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis Google vardu. Jokiu būdu Googlenesies Jūsų IP adreso su kitais Google duomenimis.

Norėdami atsisakyti Google Analytics slapukų, galite įdiegti naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on), spusteldami nuorodą „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys.

Facebook įskiepis

Svetainėje naudojamas Facebook įskiepis (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV). Jums paspaudus ikoną, nurodytą mūsų interneto svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su Facebook serveriais. Facebook perduodama informacija, kad Jūs apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Jei tuo metu esate prisijungę prie Facebook, ši informacija priskiriama asmeninei Facebook vartotojo paskyrai. Daugiau informacijos apie Facebook duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų teises šiuo klausimu ir būdus, kaip apsaugoti savo privatumą, rasite Facebook privatumo politikos apraše: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram įskiepis

Svetainėje naudojamas Instagram įskiepis (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo parkas, CA 94025, JAV). Jums paspaudus ikoną, nurodytą mūsų interneto svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su Instagram serveriais. Instagram gauna informaciją, kad jūsų naršyklė atidarė atitinkamą mūsų svetainės puslapį, net jei neturite Instagram profilio arba šiuo metu nesate prisijungę prie Instagram. Šią informaciją (įskaitant jūsų IP adresą) jūsų naršyklė tiesiogiai siunčia į Instagram serverį ir ten išsaugo. Jei esate prisijungę prie Instagram, Instagram gali susieti šią informaciją su Jūsų Instagram paskyra. Daugiau informacijos apie Instagram privatumo politiką rasite čia: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn įskiepis

Svetainėje naudojamas LinkedIn įskiepis (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Airija). Jums paspaudus ikoną, nurodytą mūsų interneto svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su LinkedIn serveriu. Kai paspaudžiate LinkedIn mygtuką „Rekomenduoti“, būdami prisijungę prie LinkedIn, ši informacija gali būti siejama su Jūsų vartotojo paskyra. Atkreipiame dėmesį, kad LinkedIn neinformuoja mūsų apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą. Daugiau informacijos apie LinkedIn privatumo politiką rasite čia: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube įskiepis

Svetainėje naudojamas Youtube įskiepis (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV). Jums paspaudus ikoną, nurodytą mūsų interneto svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su YouTube serveriais. Jei tuo pat metu esate prisijungę prie YouTube, YouTube leis tiesiogiai susieti naršymo elgseną su asmeniniu profiliu. Jei nenorite, kad taip nutiktų, prieš apsilankydami svetainėje atsijunkite nuo YouTube paskyros. Atkreipiame dėmesį, kad mes negauname jokios informacijos apie perduotų duomenų turinį ar tai, kaip YouTube naudoja minėtus duomenis. Daugiau informacijos apie YouTube duomenų apsaugą galima rasti: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt

Žurnalo „Jėzuitai“ prenumeratorių duomenys

Jei norite užsiprenumeruoti žurnalą „Jėzuitai“, mes prašysime nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto ir pašto adresą, kad galėtume Jums išsiųsti žurnalą. Šiuos duomenis naudojame tik žurnalui siųsti, jų neperduodame trečiosioms šalims. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą saugoti duomenis, pranešdami apačioje nurodytu el. paštu. 

Informacija, ištrynimas, blokavimas

Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Jūs turite teisę gauti nemokamą informaciją apie mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis, jų kilmę bei duomenų tvarkymo tikslą, taip pat teisę bet kuriuo metu taisyti, blokuoti ar ištrinti šiuos duomenis. Jeigu turite klausimų, informacijos ar skundų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, bet kuriuo metu galite kreiptis apačioje nurodytu el. paštu. 

Kontaktai

Kilus klausimams ar norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į darbuotoją, atsakingą už Asmens duomenų tvarkymo politiką nurodytais kontaktais:

Angelė Jasulaitienė

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius

Tel. +370 5 2121715

El. p. info(at)jezuitai.lt 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×