Ačiū už Jūsų paramą!

Padėkite mums žmonėms parodyti kelius pas Dievą, lydėti jaunus žmones, būti nuskriaustųjų pusėje ir drauge rūpintis kūrinija.

Jėzuitai daugelyje šalių darbuojasi švietimo, sielovados ir socialinio teisingumo srityse.

Ši misija įmanoma tik dėl Jūsų, mieli bičiuliai ir geradariai, paramos. Net ir nedidelis Jūsų indėlis gali prisidėti prie labai didelių dalykų!

Dėkojame kiekvienam asmeniškai už bendrystę!

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekime!


Gražvydas Bareišis
Plėtros direktorius
Tel. +370 609 80321
pletra(at)jezuitai.lt

 

 

 

Projektai

Projektai

 • KJG daugiafunkcis centras

  Kviečiame dalyvauti Kauno jėzuitų gimnazijos projekte „Padovanok plytą – pasodink medį“!

  Gimnazija deda visas pastangas, kad būtų pastatytas Daugiafunkcis sporto ir mokslo centras, skirtas visapusiškam mokinių ugdymui. Padėkite jį pastatyti, o KJG bendruomenė už jus pasodins mišką! Prisidėkite, kiek galite sau leisti, o už kiekvieną surinktą 25 eurų auką bus pasodintas medis. KJG dėkoja už kiekvieną jūsų indėlį!

  Telaimina Jus Dievas! 

   

   

 • MAGIS

  MAGIS (lot. „daugiau, labiau“) – tai jėzuitų sielovados programa 18–35 m. jaunimui, siekiančiam labiau pažinti Dievą ir atrasti Jį neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje.

  Pagrindiniai programos renginiai jaunimui – maldos grupių susitikimai, tylos rekolekcijos, vasaros eksperimentai Lietuvoje bei tarptautinės savanorystės misijos. MAGIS renginiuose siekiama padėti jaunam žmogui rasti gilesnį santykį su Dievu bei padrąsinti sekti Kristaus pavyzdžiu kasdienybėje.

  1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
  2. Gavėjo kodas: 191893936
  3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT61 7044 0600 0786 6379
  4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
  5. Mokėjimo paskirtis: „Parama MAGIS“

 • Išsaugokime Perkūno namą!

  Visus kauniečius, miesto svečius ir visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie seniausio Kauno miesto namo išsaugojimo.

  Perkūno namas yra atviras kiekvienam: čia galite ne tik nusifotografuoti gotikinio pastato fone, bet ir užeiti į vidų, apžiūrėti poeto Adomo Mickevičiaus memorialinį kambarį ir meno kūrėjų parodas. Erdvėse galima organizuoti šeimų, įmonių šventes ir kitokius renginius.

  Čia vyksta vaikų būreliai, mokymai ir dirbtuvės. Įvairias veiklas ir šv. Ignaco Dvasines pratybas organizuoja neformalaus katalikiško suaugusiųjų švietimo įstaiga „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“

  Pastarąjį kartą Perkūno namas restauruotas ir pritaikytas lankymui prieš dešimtmetį. 2017 metais išskirtinai puošnų rytinį frontoną stipriai apgadino siautusi audra. Atlikę skubiausius pažeisto stogo remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo darbus, ėmėmės mūro tyrimų ir parengėme restauracijos projektą. 2021 m., sulaukę Kauno miesto savivaldybės finansinės 16 500 eurų paramos, jėzuitai pradeda įgyvendinti tvarkybos darbų projektą, kurio bendra vertė viršija 90 000 eurų.

  Kviečiame Jus tapti Perkūno namo mecenatais. Prašome paremti restauravimo darbus asmenine auka arba skirti įmonės paramą.

  Jei nuspręsite prisidėti, prašome auką pervesti į Lietuvos jėzuitų provincijos sąskaitą LT34 7044 0600 0112 3231 AB SEB banke, nurodant pavedimo paskirtį „Perkūno namui“.

  Primename, kad paramą skiriančios įmonės gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

  Jėzuitai kasdien meldžiasi už rėmėjus ir dėkoja Dievui už jų dosnumą. Ačiū!

 • Jaunųjų jėzuitų ugdymas

  Šie jauni vyrai pasiryžo tarnauti Viešpačiui Jėzaus Draugijoje. Siekdami kuo geriau dirbti jėzuitų mokyklose, uoliai apaštalauti bažnyčiose, jie studijuoja, rengiasi tiek praktiškai, tiek dvasiškai.

  Kviečiame paremti jų troškimą!

Jėzuitų veiklą galite paremti keliais būdais:

Pervesti auką per savo banką

1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
2. Gavėjo kodas: 191893936
3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 7044 0600 0112 3231
4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
5. Mokėjimo paskirtis: pvz., „Auka jėzuitų studijoms“ ar kt.

Skirti 1,2 proc. nuo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 

Tai padaryti galite per Elektroninio deklaravimo sistemą www.deklaravimas.vmi.lt. Paramos gavėjo – Lietuvos jėzuitų provincijos – kodas: 191893936.

 

 

Paremti kitais būdais

Norėdami jėzuitus paremti kitaip, pavyzdžiui, savanorišku darbu, paslaugomis, kitomis dovanomis ar malda, parašykite mums el. paštu: pletra(at)jezuitai.lt

 

Naujienlaiškis