Ačiū už Jūsų paramą!

Padėkite mums žmonėms parodyti kelius pas Dievą, lydėti jaunus žmones, būti nuskriaustųjų pusėje ir drauge rūpintis kūrinija.

Jėzuitai daugelyje šalių darbuojasi švietimo, sielovados ir socialinio teisingumo srityse.

Ši misija įmanoma tik dėl Jūsų, mieli bičiuliai ir geradariai, paramos. Net ir nedidelis Jūsų indėlis gali prisidėti prie labai didelių dalykų!

Dėkojame kiekvienam asmeniškai už bendrystę!

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekime!


Gražvydas Bareišis
Plėtros direktorius
Tel. +370 609 80321
pletra(at)jezuitai.lt

 

 

 

Projektai

 • KJG daugiafunkcis centras

  Kviečiame dalyvauti Kauno jėzuitų gimnazijos projekte „Padovanok plytą – pasodink medį“!

  Gimnazija deda visas pastangas, kad būtų pastatytas Daugiafunkcis sporto ir mokslo centras, skirtas visapusiškam mokinių ugdymui. Padėkite jį pastatyti, o KJG bendruomenė už jus pasodins mišką! Prisidėkite, kiek galite sau leisti, o už kiekvieną surinktą 25 eurų auką bus pasodintas medis. KJG dėkoja už kiekvieną jūsų indėlį!

  Telaimina Jus Dievas! 

   

   

 • MAGIS

  MAGIS (lot. „daugiau, labiau“) – tai jėzuitų sielovados programa 18–35 m. jaunimui, siekiančiam labiau pažinti Dievą ir atrasti Jį neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje.

  Pagrindiniai programos renginiai jaunimui – maldos grupių susitikimai, tylos rekolekcijos, vasaros eksperimentai Lietuvoje bei tarptautinės savanorystės misijos. MAGIS renginiuose siekiama padėti jaunam žmogui rasti gilesnį santykį su Dievu bei padrąsinti sekti Kristaus pavyzdžiu kasdienybėje.

  1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
  2. Gavėjo kodas: 191893936
  3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT61 7044 0600 0786 6379
  4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
  5. Mokėjimo paskirtis: „Parama MAGIS“

 • Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

  Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyksta įvairi sielovadinė veikla: po pamokų čia renkasi Jėzuitų mokyklos mokiniai, jėzuitai palydi Anoniminių alkoholikų grupes. Vis gausėjant grupelių, bažnyčios erdves reikia pritaikyti susitikimams.

  Šiuo metu Šiaulių jėzuitų rekolekcijų namuose yra atliekami remonto darbai: keičiami radiatoriai, baigiama tvarkyti pamatų hidroizoliacija ir apšiltinimas, tvarkomas įvažiavimas prie namų. Norintys prisidėti prie šių darbų finansavimo gali pervesti auką į bažnyčios sąskaitą.

  Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų bažnyčios geradariams, visus Jus prisimename savo maldose.

  1. Gavėjas: Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

  2. Įmonės kodas: 291067110

  3. Sąskaitos nr.: LT40 7044 0600 0456 4295.

  4. Mokėjimo paskirtis: „Auka rekolekcijų namams“.

 • Jaunųjų jėzuitų ugdymas

  Šie jauni vyrai pasiryžo tarnauti Viešpačiui Jėzaus Draugijoje. Siekdami kuo geriau dirbti jėzuitų mokyklose, uoliai apaštalauti bažnyčiose, jie studijuoja, rengiasi tiek praktiškai, tiek dvasiškai.

  Kviečiame paremti jų troškimą!

Jėzuitų veiklą galite paremti keliais būdais:

Pervesti auką per savo banką

1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
2. Gavėjo kodas: 191893936
3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 7044 0600 0112 3231
4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
5. Mokėjimo paskirtis: pvz., „Auka jėzuitų studijoms“ ar kt.

Skirti 1,2 proc. nuo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 

Tai padaryti galite per Elektroninio deklaravimo sistemą www.deklaravimas.vmi.lt. Paramos gavėjo – Lietuvos jėzuitų provincijos – kodas: 191893936.

 

 

Paremti kitais būdais

Norėdami jėzuitus paremti kitaip, pavyzdžiui, savanorišku darbu, paslaugomis, kitomis dovanomis ar malda, parašykite mums el. paštu: pletra(at)jezuitai.lt

 

Naujienlaiškis