Ačiū už Jūsų paramą!

Padėkite mums žmonėms parodyti kelius pas Dievą, lydėti jaunus žmones, būti nuskriaustųjų pusėje ir drauge rūpintis kūrinija.

Jėzuitai daugelyje šalių darbuojasi švietimo, sielovados ir socialinio teisingumo srityse.

Ši misija įmanoma tik dėl Jūsų, mieli bičiuliai ir geradariai, paramos. Net ir nedidelis Jūsų indėlis gali prisidėti prie labai didelių dalykų!

Dėkojame kiekvienam asmeniškai už bendrystę!

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekime!


Gražvydas Bareišis
Plėtros direktorius
Tel. +370 609 80321
pletra(at)jezuitai.lt

 

 

 

Jėzuitų veiklą galite paremti keliais būdais:

Pervesti auką per savo banką

1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
2. Gavėjo kodas: 191893936
3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 7044 0600 0112 3231
4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
5. Mokėjimo paskirtis: pvz., „Auka jėzuitų studijoms“ ar kt.

Skirti 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 

Tai padaryti galite per Elektroninio deklaravimo sistemą.

Paramos gavėjas – Lietuvos jėzuitų provincija

Identifikacinis kodas: 191893936.

VMI parengta pildymo instrukcija

Paremti kitais būdais

Norėdami jėzuitus paremti kitaip, pavyzdžiui, savanorišku darbu, paslaugomis, kitomis dovanomis ar malda, parašykite mums el. paštu: pletra(at)jezuitai.lt

 

Projektai

 • Jėzuitų pagalba Ukrainos žmonėms

  Jėzuitai jungiasi į pagalbą, priimdami Ukrainos žmones į savo bendruomenes. Drauge telkiasi ir jėzuitų mokyklos bei Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserys.
  Parama reikalinga apgyvendinimo, patalpų pritaikymo, užimtumo organizavimo ir kitoms išlaidoms padengti.

  Auką galima įmesti į specialias aukų dėžutes jėzuitų bažnyčiose arba pervesti (mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka Ukrainos žmonėms“):
  - į Lietuvos jėzuitų sąskaitą
  Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija, 
  LT34 7044 0600 0112 3231 (SEB bankas)

  - į Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios sąskaitą
  Gavėjas: Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia
  LT08 7044 0600 0045 8376 (SEB bankas)

  - į Vilniaus šv. Jonų bažnyčios sąskaitą
  Gavėjas: Vilniaus šv. Jonų bažnyčia
  LT04 7044 0600 0122 7755 (SEB bankas) 

  - į Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios sąskaitą
  Gavėjas: Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
  LT95 7044 0600 0754 8577 (SEB bankas)

  - į Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios sąskaitą:
  Gavėjas: Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia 
  LT40 7044 0600 0456 4295 (SEB bankas)

  Dėkojame už Jūsų paramą!

 • MAGIS

  MAGIS (lot. „daugiau, labiau“) – tai jėzuitų sielovados programa 18–35 m. jaunimui, siekiančiam labiau pažinti Dievą ir atrasti Jį neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje.

  Pagrindiniai programos renginiai jaunimui – maldos grupių susitikimai, tylos rekolekcijos, vasaros eksperimentai Lietuvoje bei tarptautinės savanorystės misijos. MAGIS renginiuose siekiama padėti jaunam žmogui rasti gilesnį santykį su Dievu bei padrąsinti sekti Kristaus pavyzdžiu kasdienybėje.

  1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
  2. Gavėjo kodas: 191893936
  3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT61 7044 0600 0786 6379
  4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
  5. Mokėjimo paskirtis: „Parama MAGIS“

 • KJG daugiafunkcis centras

  Kviečiame dalyvauti Kauno jėzuitų gimnazijos projekte „Padovanok plytą – pasodink medį“!

  Gimnazija deda visas pastangas, kad būtų pastatytas Daugiafunkcis sporto ir mokslo centras, skirtas visapusiškam mokinių ugdymui. Padėkite jį pastatyti, o KJG bendruomenė už jus pasodins mišką! Prisidėkite, kiek galite sau leisti, o už kiekvieną surinktą 25 eurų auką bus pasodintas medis. KJG dėkoja už kiekvieną jūsų indėlį!

  Telaimina Jus Dievas! 

 • Jaunųjų jėzuitų ugdymas

  Šie jauni vyrai pasiryžo tarnauti Viešpačiui Jėzaus Draugijoje. Siekdami kuo geriau dirbti jėzuitų mokyklose, uoliai apaštalauti bažnyčiose, jie studijuoja, rengiasi tiek praktiškai, tiek dvasiškai.

  Pirmasis jaunų vyrų, trokštančių sekti Jėzumi Jėzaus Draugijoje, ugdymo etapas – naujokynas. Kiekvieno vaikino pasirengimas kainuoja apie 50,00 eur per dieną. Šiuo metu provincijos naujokyne Insbruke studijuoja vienas lietuvis.

  Kviečiame paremti jų troškimą!

Naujienlaiškis