Ačiū už Jūsų paramą!

Padėkite mums žmonėms parodyti kelius pas Dievą, lydėti jaunus žmones, būti nuskriaustųjų pusėje ir drauge rūpintis kūrinija.

Jėzuitai daugelyje šalių darbuojasi švietimo, sielovados ir socialinio teisingumo srityse.

Ši misija įmanoma tik dėl Jūsų, mieli bičiuliai ir geradariai, paramos. Net ir nedidelis Jūsų indėlis gali prisidėti prie labai didelių dalykų!

Dėkojame kiekvienam asmeniškai už bendrystę!

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekime!


Gražvydas Bareišis
Plėtros direktorius
Tel. +370 609 80321
pletra(at)jezuitai.lt

 

 

 

JĖZUITŲ VEIKLĄ PAREMTI GALITE KELIAIS BŪDAIS:

Skirti 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) žurnalo „Jėzuitai“ leidybai

Tai padaryti galite per Elektroninio deklaravimo sistemą.

Paramos gavėjas – Lietuvos jėzuitų provincija

Identifikacinis kodas: 191893936.

VMI parengta pildymo instrukcija

Pervesti auką per savo banką

1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
2. Gavėjo kodas: 191893936
3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 7044 0600 0112 3231
4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
5. Mokėjimo paskirtis: pvz., „Auka jėzuitų studijoms“ ar kt.

Paremti kitais būdais

Norėdami jėzuitus paremti kitaip, pavyzdžiui, savanorišku darbu, paslaugomis, kitomis dovanomis ar malda, parašykite mums el. paštu: pletra(at)jezuitai.lt

 

Projektai

 • MAGIS

  MAGIS (lot. „daugiau, labiau“) – tai jėzuitų sielovados programa 18–35 m. jaunimui, siekiančiam labiau pažinti Dievą ir atrasti Jį neįprastoje, iššūkių kupinoje aplinkoje.

  Pagrindiniai programos renginiai jaunimui – maldos grupių susitikimai, tylos rekolekcijos, vasaros eksperimentai Lietuvoje bei tarptautinės savanorystės misijos. MAGIS renginiuose siekiama padėti jaunam žmogui rasti gilesnį santykį su Dievu bei padrąsinti sekti Kristaus pavyzdžiu kasdienybėje.

  1. Gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija
  2. Gavėjo kodas: 191893936
  3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT61 7044 0600 0786 6379
  4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)
  5. Mokėjimo paskirtis: „Parama MAGIS“

 • Jėzuitų knygų fondas

  Edukaciniame medijų centre „Lojoteka“ saugomas didžiulis, dešimtimis tūkstančių vienetų skaičiuojamas jėzuitų knygų ir periodinių leidinių fondas. Jame yra ir apie 50 egzempliorių XVI–XVIII a. didelės istorinės ir kultūrinės vertės knygų, kurios turi būti saugomos specialiomis sąlygomis. 

  Senąsias knygas reiktų saugoti specialiai joms pagamintose nerūgštinio popieriaus dėžutėse. Dėžutės būtų gaminamos pagal individualų užsakymą, todėl jos gerokai brangesnės nei įprastos archyvinės dėžės.

  Be to, kai kuriems seniesiems leidiniams reikalinga restauracija. Siekiant įvertinti leidinių būklę, būtina specialistų ekspertizė. 

  Prašome aukoti senųjų jėzuitų knygų išsaugojimui, kad jose sukauptos žinios galėtų būti platinamos pažinimo, bendravimo ir ugdymo tikslais. 

  1. Paramos gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija

  2. Gavėjo kodas: 191893936

  3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 7044 0600 0112 3231

  4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)

  5. Mokėjimo paskirtis: „Senųjų knygų išsaugojimui“

 • KJG daugiafunkcis centras

  Kviečiame dalyvauti Kauno jėzuitų gimnazijos projekte „Padovanok plytą – pasodink medį“!

  Gimnazija deda visas pastangas, kad būtų pastatytas Daugiafunkcis sporto ir mokslo centras, skirtas visapusiškam mokinių ugdymui. Padėkite jį pastatyti, o KJG bendruomenė už jus pasodins mišką! Prisidėkite, kiek galite sau leisti, o už kiekvieną surinktą 25 eurų auką bus pasodintas medis. KJG dėkoja už kiekvieną jūsų indėlį!

  Telaimina Jus Dievas! 

 • Jaunųjų jėzuitų ugdymas

  Šie jauni vyrai pasiryžo tarnauti Viešpačiui Jėzaus Draugijoje. Siekdami kuo geriau dirbti jėzuitų mokyklose, uoliai apaštalauti bažnyčiose, jie studijuoja, rengiasi tiek praktiškai, tiek dvasiškai.

  Pirmasis jaunų vyrų, trokštančių sekti Jėzumi Jėzaus Draugijoje, ugdymo etapas – naujokynas. Kiekvieno vaikino pasirengimas kainuoja apie 50,00 eur per dieną. 

  Kviečiame paremti jų troškimą!

  1. Paramos gavėjas: Lietuvos jėzuitų provincija

  2. Gavėjo kodas: 191893936

  3. Gavėjo sąskaitos numeris: LT34 7044 0600 0112 3231

  4. AB SEB bankas, kodas 70440 (SWIFT kodas: CBVILT2X)

  5. Mokėjimo paskirtis: „Jaunųjų jėzuitų ugdymui“

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×