Studijos: žvilgsnis į visumą

Iš „IHS“ ženklo ant kai kurių universitetų stogo galima atpažinti, kad jų steigėjas – Jėzaus Draugija. Tikėdami žmogaus gebėjimu mokytis, jėzuitai siekia suteikti atvirą pasauliui ir intelektualumu pasižymintį išsilavinimą.

Jėzuitams buvo patikėti Kelno, Heidelbergo, Ingolštato ir Freiburgo universitetų teologijos ir filosofijos fakultetai. Jėzuitams taip pat priklauso dvi Vokietijos aukštosios mokyklos ir Katalikų teologijos fakultetas – Upsaloje (Švedija). Vokietijos jėzuitai dėsto Insbruko unversiteto Teologijos fakultete ir Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 

Visame pasaulyje Draugijai priklauso daugybė universitetų, kuriuose jėzuitai be kitų dalykų dėsto ir humanitarinius bei gamtos mokslų dalykus. Pavyzdžiui, Vašingtono Džrdžtauno universitetas garsus savo Politikos ir teisės mokslų fakultetu, o Tokio Sofijos universitas – puikiomis anglistikos studijomis.

 

Apaštalinės veiklos vietos

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×