Mūsų veikla

Vienas veda meditaciją. Kitas yra septintokų mokytojas. Trečiasis koordinuoja žemės ūkio projektą Zambijoje. O ketvirtasis – metafizikos profesorius. Tai tik maža dalis to, ka veikia Centrinės Europos jėzuitai. Bet visus juos jungia susitikimas su kitomis kultūromis. Nesvarbu, ar skirtingos kartos, kita socialinė kilmė, kita religija ar kalba – svetima ir kitoniška yra jėzuito tapatybės dalis, kaip ir kasdienė malda.

Nuo pat pradžių Draugija siekė tarnauti žmonėms ir jų tikėjimui, o Evangelijos skelbimas, dialogas, pastangos siekti teisingumo ir sutaikymo buvo Draugijos veiklos esmė. Visa tai įmanoma tik turint tinkamą išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją ir tinkamą bendruomenės gyvenimą. Pirmieji jėzuitai tai gerai suprato: jie sukūrė naujo tipo ordiną, kurio gyvenimo būdas yra ir turi būti lankstus. Todėl jėzuitai nenešioja abito ir neturi bendros Valandų liturgijos.

Mes gyvename bendruomenėse, kurios nariai nuolat keičiasi, priklausomai nuo to, kokias atsakomybes šiuo metu turi. O tai, ką kiekvienas veikia ir kur specializuojasi, sprendžiama drauge su vyresniaisiais, siekiant kuo labiau suderinti poreikius ir talentus. Pirmieji jėzuitai nusprendė, kad jie, kaip bendruomenė, nori pavesti save Bažnyčiai ir Popiežiui, nes jis geriausiai žinąs, kur jų labiausiai reikia. Būti jėzuitu – reiškia eiti ten, kur kviečia, taigi atsiliepti į didžiausią pasaulio poreikį, kaip tuo metu buvo sakoma. Mes turime ir norime dirbti ten, kur mūsų labiausiai reikia.

Apaštalinės pirmenybės: mūsų keturi prioritetai

Keturiomis visuotinėmis apaštalinėmis pirmenybėmis mes, jėzuitai, esame įsivardiję pagrindinius 2019–2029 m. dešimtmečio prioritetus. Pirmą kartą Draugijos istorijoje viso pasaulio jėzuitai diskutavo, ką ateinančius dešimt metų Jėzaus Draugija nori nuveikti dėl Bažnyčios ir visuomenės. Šiuos keturis prioritetus 2019 m. vasario mėnesį patvirtino popiežius Pranciškus. Tai yra mūsų gyvenimo ir pastangų Bažnyčioje, visuomenėje ir pasaulyje gairės.

 • Sielovada

  Kelias į Dievą

  Kas aš esu iš tikrųjų? Kaip noriu kurti savo gyvenimą? Kas mane traukia? Koks yra mano pašaukimas? Mūsų skubančiame pasaulyje vis mažiau vietos ir ramybės, kurioje galėtume rasti savo tikrąjį „aš“ arba leistume Dievui mus surasti. Tai ir yra mūsų pirmoji apaštališkoji pirmenybė – būdami jėzuitais, per įžvalgą ir dvasines pratybas norime padėti kitiems surasti Dievą.

 • Teisingumas

  Su atstumtaisiais

  Visame pasaulyje didėja atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų. Savo artimoje aplinkoje matome pabėgėlius, atstumtuosius, kenčiančius ir vienišus žmones. Trokštame atsivertimo savo širdyse, kad taptume gyvi ir jautrūs kenčiančiam Kristui, esančiam tarp mūsų. Visa tai įeina į mūsų antrąją apaštališkąją pirmenybę – būti kelyje kartu su vargšais, pasaulio atstumtaisiais, tais, kurių orumas sužeistas, būti siunčiamais nešti susitaikymą ir teisingumą.

 • Jaunimas

  Su jaunais žmonėmis

  Šiame skaitmeniniame amžiuje, kuris vienija jaunimą kaip niekada anksčiau, jauniems žmonės atsiveria daug galimybių. Drauge jie patiria didžiulius sunkumus dėl santykių trapumo, vis didesnio nesaugumo darbo rinkoje, gyvybei grėsmingo aplinkos prastėjimo. Jaunystė – tai svajonių ir bandymų, bet taip pat ir esminių pasirinkimų ir sprendimų metas. Štai čia yra mūsų trečioji apaštališkoji pirmenybė – pagalba jaunimui kurti viltingą ateitį.

 • Aplinka

  Dėl kūrinijos

  Pasaulinė aplinkosaugos krizė daro ypatingą poveikį neturtingiems ir pažeidžiamiems žmonėms. Krikščionims ir visiems geros valios žmonėms reikia skubiai imtis veiksmų. Norint apsaugoti ir išsaugoti mūsų nuostabią planetą, mums reikia ekologinio atsivertimo. Mes, Jėzaus Draugija, norime atsiliepti į savo Kūrėjo kvietimą. Taigi mūsų ketvirtoji apaštališkoji pirmenybė – drauge rūpintis bendraisiais namais.

Mūsų veikla Centrinėje Europoje: šiek tiek skaičių ir faktų

0
Bažnyčios ir parapijos

Lydėti jaunimą

0
Aukštosios mokyklos

0
Jėzuitų pasaulinio mokymosi tinklo (JWL) studentai

Kelias Dievo link

0
Mokyklos

Drauge su atstumtaisiais

0
Maisto porcijos prie pietų stalo Getingene

0
Švietimo ir rekolekcijų namai

Susipažinkite, kur ir ką mes veikiame!

Kviečiame Jus pakeliauti po mūsų naująją Centrinės Europos provinciją virtualiuoju Kanizijaus keliu. Jis veda per 33 stoteles nuo Vilniaus per visą naująją provinciją, kuriai priklauso ir apaštalinės veiklos vietos Švedijoje ir Čikagoje (JAV), iki Fribūro Šveicarijoje. Paiešką palengvina geografinių ir teminių rubrikų meniu. Čia rasite įvairias gyvas įžvalgas apie Centrinės Europos jėzuitų gyvenimą, darbą ir dvasingumą ir sužinosite, ką reiškia ieškoti Dievo ir rasti jį visuose dalykuose.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×