Sielovada

Dievo ir žmogaus santykis

Kiekvienas žmogus yra unikalus, kiekvienas turi savo unikalią istoriją. Šv. Ignacas Lojola norėjo, kad Dievas užmegztų santykį su žmogumi.

Mes, jėzuitai, per sielovadą siekiame suteikti žmonėms galimybę įgyti daugiau pasitikėjimo Dievu ir pasisemti vilties. Taip gali įvykti autentiškas susitikimas su Dievu, savimi pačiu ir kitais žmonėmis.

Per asmeninį palydėjimą, pokalbius, rekolekcijas ar akademinę sielovadą siūlome įžvalgumo dovaną ieškantiesiems.