Christian Marte, SJ

T. Christian Marte, SJ, gimė 1964 m. Feldkirche/Forarlberge. Studijavo ekonomiką Insbruke ir apsigynė disertaciją tema „Organizaciniai pokyčiai labdaringose ne pelno siekiančiose organizacijose“. Prieš 1999 m. įstodamas į Jėzaus Draugiją, buvo Austrijos Raudonojo Kryžiaus generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Studijavo filosofiją Miunchene ir teologiją Londone bei Insbruke. 2008 m. įšventintas į kunigus. 2008–2017 m. kardinolo Königo namų Vienoje direktorius, o šiuo metu yra Insbruko kolegijos ir jėzuitų bažnyčios rektorius bei kalėjimo kapelionas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×