Christian Marte, SJ

T. Christian Marte, SJ, gimė 1964 m. Feldkirche/Forarlberge. Studijavo ekonomiką Insbruke ir apsigynė disertaciją tema „Organizaciniai pokyčiai labdaringose ne pelno siekiančiose organizacijose“. Prieš 1999 m. įstodamas į Jėzaus Draugiją, buvo Austrijos Raudonojo Kryžiaus generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Studijavo filosofiją Miunchene ir teologiją Londone bei Insbruke. 2008 m. įšventintas į kunigus. 2008–2017 m. buvo kardinolo Königo namų Vienoje direktorius, o šiuo metu yra Insbruko kolegijos rektorius ir kalėjimo kapelionas.

Naujienlaiškis