Antanas Saulaitis, SJ

Antanas Saulaitis, SJ, 1949 metais, vos sulaukęs dešimties, su šeima emigravo į JAV, kur praleido savo vaikystę ir jaunystę. Fairfieldo universitete (JAV, Kalifornija) jis baigė chemijos bakalauro studijas, vėliau Bostono universitete (JAV, Masačusetsas) įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos magistro laipsnius.

Į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 metais, 1969 metais buvo įšventintas kunigu JAV. 1970–1977 m. dirbo misijoje Brazilijoje. 1977 m. sugrįžo į JAV, vadovavo Čikagos jaunimo centrui, buvo už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių jėzuitų vyresnysis. Nuo 1987 m. reguliariai lankėsi Lietuvoje, aktyviai dalyvavo skautų veikloje. 1998 m. kunigas paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu (iki 2003 m.) ir grįžo į Lietuvą. 1998–2001 m. ėjo rektoriaus pareigas šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, vėliau vadovavo Vilniaus akademinės sielovados centrui, buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos narys. 2006 m. t. Antanas Saulaitis buvo perkeltas į Čikagą, kur iki 2014 m. vadovavo Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijai. 2014 m. sugrįžo į Lietuvą, kur dabar eina šv. Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektoriaus pareigas.

Naujienlaiškis