Antanas Saulaitis, SJ

Antanas Saulaitis, SJ, 1949 m, vos sulaukęs dešimties, su šeima emigravo į JAV, kur praleido savo vaikystę ir jaunystę. Fairfieldo universitete (JAV, Kalifornija) jis baigė chemijos bakalauro studijas, vėliau Bostono universitete (JAV, Masačusetsas) įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos magistro laipsnius.

Į Jėzaus Draugiją įstojo 1961 m., 1969 m. įšventintas kunigu JAV. 1970–1977 m. dirbo misijoje Brazilijoje. 1977 m. sugrįžo į JAV, vadovavo Čikagos jaunimo centrui, buvo už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių jėzuitų vyresnysis. Nuo 1987 m. reguliariai lankėsi Lietuvoje, aktyviai dalyvavo skautų veikloje. 1998 m. paskirtas Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu (iki 2003 m.) ir grįžo į Lietuvą. 1998–2001 m. Vilniaus šv. Jonų bažnyčios rektorius, vėliau vadovavo Vilniaus akademinės sielovados centrui, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos narys. 2006 m. perkeltas į Čikagą, kur iki 2014 m. vadovavo Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijai. 2014 m. sugrįžo į Lietuvą, dabar eina šv. Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektoriaus pareigas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×