Christoph Albrecht, SJ

T. Christoph Albrecht, SJ, gimė 1966 metais Bazelyje, jaunystėje įgijo mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją, po to baigė elektroinžinerijos studijas kolegijoje. Jėzaus Draugijos narys – nuo 1989 metų. Dvejus metus dirbo mokytoju Bolivijoje, Miunchene studijavo filosofiją, Paryžiuje ir Insbruke – teologiją. 2004 metais Insbruke apsigynė disertaciją apie Luisą Espinalį, SJ. 2004–2009 metais dirbo vadovaujant Fribūro Kelrodės Marijos (Notre-Dame de la Route) dvasinio ugdymo namams. 2009–2016 metais – akademinės sielovados ir pabėgėlių kapelionas Bazelyje. Nuo 2016 m. vasaros jis atsakingas už Šveicarijos klajoklių (jenišų) sielovadą ir Šveicarijos Jėzuitų tarnybą pabėgėliams Ciuriche.

Naujienlaiškis