Vidmantas Šimkūnas, SJ

T. Vidmantas Šimkūnas, SJ, gimė Alytaus apskrityje 1964 m. Augo 5 vaikų šeimoje. Po 2 metų tarnybos sovietinėje kariuomenėje Šiaurės Kaukaze, 3 metus stojo į kunigų seminariją, KGB vis neleido priimti. 1986 m. įstojo į SJ naujokyną pogrindyje. 1993 m. įšventintas kunigu dirbo didelėje parapijoje Klaipėdoje. Teologijos licenciatą, vėliau (2008 m.) – teologijos daktaro laipsnį įgijo Insbruke. Dėstė kursus „Krikščionybė ir kultūra“, „Medijos ir religija“ VU, VGTU, LMTA. Buvo paskirtas Lietuvos jėzuitų provincijos ekonomu, vėliau provincijolu. 2021 m. įsteigus Centrinės Europos provinciją, iki 2024 m. balandžio mėn. buvo administracijos vadovas. Šiuo metu Vilniaus šv. Jonų bažnyčios rektorius ir VU kapelionas.

„Visai neromantizuoju dykumos. Ir Biblijoje ji visai ne romantiška“, sako t. Vidmantas Šimkūnas, SJ, savo homilijoje II-ąjį advento sekmadienį.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×