Jānis Meļņikovs, SJ

Jānis Meļņikovs, SJ, įšventintas kunigu 2007 metais. 2010 metais įstojo į Jėzaus Draugiją ir pradėjo ugdymo studijas Jungtinėje Karalystėje, Birmingame, o 2015 m. studijas tęsė JAV, Čikagoje. 2015 metais grįžo į Latviją, šiuo metu yra Rygos Petro Favro bendruomenės namų vyresnysis, rašo filosofijos disertaciją, vadovauja KAIROS kultūrinio ir dvasinio centro statyboms ir plėtrai, yra Latvijos dvasininkų konferencijos vicepirmininkas. Jo iniciatyva pradėti du projektai: tinklalaidė „Eksperimentālās sarunas“ (liet. „Eksperimentinis pokalbis“) ir „Svētdienas doma“ (liet. „Sekmadienio mintis“). Taip pat vykdo dvasinio palydėjimo tarnystę ir veda rekolekcijas.

Naujienlaiškis