Jānis Meļņikovs, SJ

Jānis Meļņikovs, SJ, įšventintas kunigu 2007 m. 2010 m. įstojo į Jėzaus Draugiją ir pradėjo studijas Jungtinėje Karalystėje, Birmingame, o 2015 m. studijas tęsė JAV, Čikagoje. 2015 m. grįžo į Latviją, šiuo metu yra Rygos Šv. Petro Favro bendruomenės namų vyresnysis, rašo filosofijos disertaciją Latvijos universitete, yra Latvijos vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas, Europos vienuolijų vyresniųjų konferencijų sąjungos (UCESM) pirmininkas. Nuo 2022 m. pavasario yra Latvijos Marijos radijo programų direktorius. Jis inicijavo ir veda tinklalaides „Eksperimentālās sarunas“ (liet. „Eksperimentinis pokalbis“) ir „Svētdienas doma“ (liet. „Sekmadienio mintis“). Taip pat vykdo dvasinio palydėjimo tarnystę ir veda rekolekcijas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×