Sigitas Tamkevičius, SJ

Sigitas Tamkevičius, SJ, kunigu įšventintas 1962 m. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1968 m. 1969 m. už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietinei valdžiai uždraudus eiti kunigo pareigas, metus dirbo gamykloje ir melioracijoje. Vikaraudamas Simne, 1972 m. pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, kurią redagavo 11 metų. 1975–1983 m. – Kybartų klebonas. 1978 m. drauge su kitais keturiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 1983 m. suimtas ir, apkaltinus antitarybine propoganda ir agitacija, nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio, prasidėjus „perestroikai“, paleistas į laisvę.

1989 m. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvas, 1990 m. – šios seminarijos rektorius. 1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996 m. gegužės 4 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. Kauno arkivyskupo metropolito pareigas ėjo iki 2015 m. 1999–2002 m. ir 2005–2014 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, 2002–2005 m. LVK vicepirmininkas. 2005–2015 m. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas. 2011–2014 m. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas.

2019 m. spalio 5 d. iškilmingos viešosios konsistorijos metu Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius priimtas į Kardinolų kolegiją. Popiežius Pranciškus kardinolui-presbiteriui S. Tamkevičiui suteikė šv. Angelės Meriči titulą.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×