Gintaras Vitkus, SJ

T. Gintaras Vitkus, SJ, gimė 1958 m. Kaune. Baigęs medicinos studijas, 1982 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, o 1991 m. įšventintas kunigu. 1993–2005 m. Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, 2009–2017 m. Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas. 2018–2022 m. gyveno Rygoje ir prisidėjo prie „Ave Maria“ (Marupės) parapijos veiklos. Nuo 2022 m. rudens yra VU kapelionas, darbuojasi akademinėje sielovadoje.

Naujienlaiškis