Gintaras Vitkus, SJ

T. Gintaras Vitkus, SJ, gimė 1958 m. Kaune. Baigęs medicinos studijas, 1982 m. įstojo į Jėzaus Draugiją, o 1991 m. įšventintas kunigu. 1993–2005 m. buvo Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, 2009–2017 m. – Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas. Nuo 2018 m. jis gyvena ir dirba Rygoje ir prisideda prie „Ave Maria“ (Marupės) parapijos veiklos.

Naujienlaiškis