Andreas R. Batlogg, SJ

Andreas R. Batlogg, SJ, gimė 1962 metais Lustenau (Forarlbergas). 1985 metais įstojo į Austrijos provincijos Jėzaus Draugiją. 1993 metais buvo įšventintas į kunigus. Jis studijavo filosofiją ir teologiją Insbruke, Izraelyje ir Vienoje ir apgynė disertaciją apie Karlo Rahnerio kristologiją. Iki 2017 m. gruodžio mėn. buvo kultūros žurnalo „Stimmen der Zeit“ leidėjas ir vyr. redaktorius ir vienas iš Karlo Rahnerio raštų „Sämtliche Werke“ leidėjų. Šiandien jis gyvena ir dirba Miuncheno šv. Mykolo bažnyčioje.

Paskutinės išleistos jo knygos „Der evangelische Papst Hält Franziskus, was er verspricht?“ (Kösel, 2018) ir „Durchkreuzt. Mein Leben mit der Diagnose Krebs“ (Tyrolia, 2019).

089-2386-2900

Kanadoje popiežius prašė čiabuvių genčių atstovų atleisti Bažnyčiai už padarytas skriaudas internatinėse mokyklose. Bet neretai jautria seksualinės prievartos tema kalbama itin nejautriai. T. Andreas Batloggas, SJ, Vokietijos savaitraščiuose Christ und Welt bei Christ in der Gegenwart (32/2022) pateikia savo įžvalgas šia tema.

Naujienlaiškis