Stephan Kessler, SJ

T. Stephan Kessler, SJ, užaugo Švalbacho bendruomenėje, Saro krašte. Būdamas 27 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną praleido Niurnberge, vėliau studijavo filosofiją Miunchene, teologiją – Insbruke. Apsigynęs disertaciją apie senovės krikščionių literatūrą ir įšventintas kunigu, dirbo jaunimo sielovadoje ir mokslo srityje. Nuo 2001 m. dirbo jėzuitų ugdymo srityje, iš pradžių – kaip ugdymo prefektas, o 2005–2016 m. – tarpdiecezinėje Šv. Jurgio seminarijoje ir dėstė Frankfurto prie Maino kolegijoje. Nuo 2017 m. vadovauja Kelno Šv. Petro meno stotelei, yra klebonas ir Kelno Šv. Favro bendruomenės vyresnysis.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×