Stephan Kessler, SJ

T. Stephan Kessler, SJ, užaugo Švalbacho bendruomenėje, Saro krašte. Būdamas 27 metų, įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną praleido Niurnberge, vėliau studijavo filosofiją Miunchene, teologiją – Insbruke. Apsigynęs disertaciją apie senovės krikščionių literatūrą ir įšventintas kunigu, dirbo jaunimo sielovadoje ir mokslo srityje. Nuo 2001 m. dirbo jėzuitų ugdymo srityje, iš pradžių – kaip ugdymo prefektas, o 2005–2016 m. – tarpdiecezinėje Šv. Jurgio seminarijoje ir dėstė Frankfurto prie Maino kolegijoje. Nuo 2017 m. vadovauja Kelno Šv. Petro meno stotelei, yra klebonas ir Kelno Šv. Favro bendruomenės vyresnysis.

Naujienlaiškis