Stefan Kiechle, SJ

T. Stefan Kiechle, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1982 metais, 1989 m. įšventintas į kunigus. 1998–2007 m. naujokų vadovas, dirbo akademinėje sielovadoje ir dvasiškai lydėjo per rekolekcijas. 2010–2017 m. Vokietijos jėzuitų provincijos provincijolas. Jis yra Ignaciškojo dvasingumo delegatas ir Vokietijos kultūros žurnalo „Stimmen der Zeit“ vyr. redaktorius.

Įgijęs galios, blogis sugrįžta, teigia t. Stefanas Kiechle, SJ, ir klausia: Ką patiria kareiviai – prievartaujantys, plėšiantys, žudantys? Politikai, duodantys įsakymus užpulti svetimą šalį? Bažnyčios hierarchai, moralės bei religijos požiūriu pateisinantys agresiją?

T. Stefan Kiechle, SJ, Vokietijos jėzuitų kultūros žurnalo „Stimmen der Zeit“ vedamajame ragina iš naujo apsvarstyti kaltės klausimą, žvelgdamas į šių dienų realijas – Rusijos karą prieš Ukrainą, konfliktą Artimuosiuose Rytuose ir klimato krizę.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×