Stefan Kiechle, SJ

T. Stefan Kiechle, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1982 metais, 1989 m. įšventintas į kunigus. 1998–2007 m. naujokų vadovas, dirbo akademinėje sielovadoje ir dvasiškai lydėjo per rekolekcijas. 2010–2017 m. Vokietijos jėzuitų provincijos provincijolas. Jis yra Ignaciškojo dvasingumo delegatas ir Vokietijos kultūros žurnalo „Stimmen der Zeit“ vyr. redaktorius.

Naujienlaiškis