Ivars Juhņevičs, SJ

Ivars Juhņevičs, SJ, gimė 1985 m. Daugpilyje (Latvija). Baigė Jazepo Vytuolo (Jāzeps Vītols) Latvijos muzikos akademiją, dirbo Rygos Zolitūdės gimnazijoje bei Rygos katalikų teologijos seminarijoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 2012 m. Naujokyną praleido Gdynėje, Lenkijoje. Studijavo filosofiją Krokuvoje. Po studijų grįžo į Latviją, kur dirbo Marijos radijo programoje, rengė tinklalaidę „Malda su šv. Ignacu“, įsitraukė į Motinos Teresės seserų tarnystę vargšams. Po metų išvyko į Romą, kur dirbo Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams (JRS) „Centro Astalli“. 2018–2021 m. studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. Nuo 2021 m. rugsėjo gyvena Rygos šv. Favro jėzuitų bendruomenėje, yra namų ministras. 2021 m. pradėjo projektą „Pray as you go“ latvių kalba (Lūgšana Ceļā), yra diakonas Rygos Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčioje. 

Diak. Ivars Juhņevičs, SJ, pasakoja apie savo patirtis Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams (JRS) Romoje.

Naujienlaiškis