• Ⓒ SJ nuotr./Rihard Rasnacis
1 / 6

Kunigai turėtų kūrybiškai skelbti išlaisvinančią Evangeliją

Latvijos jėzuitas Ivaras Juhņevičs, SJ, šeštadienį, birželio 25 d., įšventintas kunigu. Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs pabrėžė, kad kunigas turi skelbti ne save ar savo pomėgius, o išlaisvinančią Evangelijos Naujieną. 

Karštą vasaros dieną iškilmės vyko Rygoje, Šv. Alberto pranciškonų bažnyčioje, į kurią gausiai susirinko svečių, taip pat pašvęstojo gyvenimo atstovų. Šventimus suteikė Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs, vadovaujantis vyskupijai nuo 2010-ųjų, koncelebravo vyskupas Andris Kravalis, provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, ir socijus t. Janas Roseris, SJ, atvykę iš Miuncheno, Latvijos jėzuitų bendruomenės vyresnysis t. Jānis Meļņikovs, SJ. Drauge koncelebravo tėvai jėzuitai: Latvijoje gyvenantis t. Gintaras Vitkus, SJ, iš Lietuvos atvykę t. Aldonas Gudaitis, SJ, t. Algis Baniulis, SJ, t. Eugenijus Markovas, SJ, taip pat Latvijos jėzuitai, vyskupijos kunigai ir kiti vienuoliai kunigai. Skaitinius skaitė bendruomenių, kuriose Ivaras vykdė savo apaštalinę tarnystę, atstovės.

Savo homilijoje arkivyskupas pabrėžė, kad kunigas turi skelbti ne save ar savo pomėgius, o išlaisvinančią Evangelijos Naujieną. Čia svarbu tiek išskleisti savo asmeninius talentus – Ivaras yra labai muzikalus ir technologiškai gabus, – tiek kūrybiškai reaguoti į konkrečius poreikius. Svarbu suderinti abu dalykus tarpusavyje, tuo turėtų rūpintis ir bendruomenių vyresnieji, kad jaunas kunigas galėtų visiškai gyventi pagal savo pašaukimą ir būtų palaiminimu jam patikėtiems žmonėms. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad sielovada Rygoje pasipildys talentingu jaunu kunigu, kuris aktyvus tiek rengiant kasdienius šv. Rašto mąstymus pagal „Pray as you go“ modelį, tiek kitose apaštalinėse tarnystėse, pvz., tarp rusakalbių katalikų, kadangi Ivaro gimtoji kalba yra rusų.

Per iškilmes Ivaro mama atnešė kunigo drabužį, kurį užvilko bičiulis kunigas. Ivaro šeima grojo ir giedojo per šv. Mišias, nes mama yra muzikos mokytoja, o broliai ir seserys – profesionalūs muzikantai. Po jaudinančios ceremonijos šventė su vaišėmis tęsėsi Rygos katalikiškoje gimnazijoje, į kurią buvo pakviesti visi šv. Mišių dalyviai.

Naujienlaiškis