Algis Baniulis, SJ

Į Jėzaus Draugiją įstojo 1970 metais. 1974 m. baigė Kauno tardiecezinę kunigų seminariją. Tuo pačiu metu pogrindyje atliko jėzuitų naujokyną. 1973 m. davė pirmuosius įžadus Jėzaus Draugijoje. Pogrindyje atliko terciatą ir 1985 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje. Yra dirbęs įvairiose parapijose, Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi, dėstytoju ir prefektu.

1993–2000 m. – Klaipėdos šv. Juozapo darbininko parapijos klebonas, Klaipėdos jėzuitų namų vyresnysis. 1995 m. įkūrė Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centrą ir jam vadovavo. Dėstė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete, vadovavo Katechetikos katedrai. 

1996 metais suteiktas teologijos daktaro laipsnis. 2001–2004 m. – Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios rektorius. Vėliau – Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios ir Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius. 2005–2010 m. – Vilniaus Pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Katalikų katedros vedėjas. 2013–2020 metais atliko tarnystę Čikagos (JAV) pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šiuo metu paskirtas Kauno Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektoriumi.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×