Jan Roser, SJ

T. Jan Roser, SJ, gimė 1969 m. Freiburge, 1996 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Filosofiją ir teologiją studijavo Freiburge, Miunchene ir Paryžiuje. Savo terciatą baigę Kuboje. 2014–2019 m. Hamburgo katališkosios akademijos dvasinis rektorius ir Hamburgo prancūzakalbių katalikų kapelionas. 2019 m. rugsėjo mėn. tapo Miuncheno Šv. Aloyzo Gonzagos dvasinio ugdymo bendruomenės vyresniuoju. Tuo pačiu metu buvo paskirtas provincijolo socijumi, o 2020 m. kovo mėn. ėjo Vokietijos jėzuitų provincijolo pareigas. Nuo 2021 m. balandžio 27 d. įsteigtoje Centrinės Europos provincijoje jis yra provincijolo socijus ir bendruomenių delegatas.

08938185240
Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×