Jėzaus Draugija

Mes, jėzuitai – „Jėzaus Draugija“ – esame Romos katalikų bažnyčios vyrų vienuolija. Žodis „jėzuitas“ yra kilęs nuo Jėzaus vardo. Būtent taip save ir matome: esame „Jėzaus bendrakeleiviai“, vyrai, gyvenantys draugystėje su Jėzumi Kristumi ir sutikę stoti Jo tarnystėn. Prie savo vardo pridedame trumpinį SJ – „Societas Jesu“, kuris išvertus reiškia „Jėzaus Draugija“.
Nuo 1540 m., Ignacui Lojolai įsteigus ordiną, gyvename ir dirbame tam, kad skelbtume Evangeliją. Mūsų prioritetai yra tarnavimas tikėjimui, teisingumo skatinimas ir įvairių kultūrų ir religijų dialogas. „Ieškoti Dievo ir rasti jį visuose dalykuose“ bei „Viskas didesnei Dievo garbei“ – būtent šie teiginiai geriausiai išreiškia mūsų dvasinę kryptį. Šiuo metu Centrinės Europos jėzuitų provincijoje gyvena ir dirba apie 400 tėvų ir brolių, bendradarbiaujančių su daugeliu kitų, kuriems priimtina mūsų vizija ir vertybės.
Mūsų pagrindinė veikla vyksta šiose srityse:
► ugdymas gimnazijose ir moksliniai tyrimai universitetuose;
► rekolekcijos (dvasinės pratybos), tikėjimo ugdymas ir sielovada jėzuitų bažnyčiose;
► socialinis darbas su pabėgėliais;
► tarptautinis bendradarbiavimas visame pasaulyje ir tarpreliginis dialogas.

 

Rezultatai: 1-12 / 21
Nėra nuotraukos

Popiežius: priešiška reakcija…

Gegužės 9 d. išėjusiame žurnalo „La Civiltà Cattolica“ numeryje skelbiamas popiežiaus pokalbis su 32…

Nėra nuotraukos

Tikėjimas – ne siuntinys, jo…

Balandžio 11–14 d. vyko provincijos jėzuitų ir bendradarbių simpoziumas, kurio dalyviai svarstė,…

Nėra nuotraukos

Jėzaus Draugija liūdi kartu su…

Jėzaus Draugijos gen. vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, savo laiške viso pasaulio jėzuitams prisiminė…

Nėra nuotraukos

Paskutinieji įžadai: įspaustas…

2023 m. sausio 3 d. t. Eugenijus Markovas, SJ, ir t. Mindaugas Malinauskas, SJ, Kaune davė…

Nėra nuotraukos

T. Fabiano Mooso, SJ,…

Gruodžio 3 d. Niurnberge arkivyskupas Ludwigas Schickas suteikė kunigystės šventimus t. Fabianui…

Nėra nuotraukos

Liepos 31 d. bus atnaujintas…

Liepos 31 d., baigiantis jubiliejiniams Šv. Ignaco metams, jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo…

Nėra nuotraukos

Naujame žurnalo „Jėzuitai“…

Naujajame numeryje iš įvairių perspektyvų žvelgiama į krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo kelionę. …

Nėra nuotraukos

Kuo jėzuitams svarbus Kelio…

Gegužės 24 d. Jėzaus Draugija mini Kelio Dievo Motinos šventę. Kuo ypatingas Mergelės Marijos…

Nėra nuotraukos

Antrajame žurnalo „Jėzuitai“…

Džiaugiamės galėdami pristatyti jau antrąjį žurnalo numerį, kuriame, tikime, rasite jums aktualių…

Nėra nuotraukos

Paskutinieji įžadai: drąsa…

Vasario 6-ąją Vokietijos jėzuitas t. Hansas-Martinas Riederis patvirtino tai, ką pirmą kartą…

Nėra nuotraukos

T. Hanso-Martino Riederio, SJ,…

„Įžadai ir per juos – ryšys su Draugija man suteikia laisvę gyventi visavertį, laimingą ir prasmingą…

Naujienlaiškis