Naujame žurnalo „Jėzuitai“ numeryje – apie krikščioniškąjį tikėjimą ir gyvenimą

„Mes esame ne tik protas, bet ir širdis, vaizduotė, meilė, ne tik laisvė, bet ir instinktas. Mums svarbus estetinis pasitenkinimas, žavėjimasis, nuostaba, džiaugsmas. Tai nusako, ką reiškia būti žmogumi“, svarbius būties bruožus primena žurnalo „Jėzuitai“ vyr. redaktorius t. Vidmantas Šimkūnas, SJ. Naujajame numeryje iš įvairių perspektyvų žvelgiama į krikščioniškąjį tikėjimą ir gyvenimą.

Istorikas dr. Liudas Jovaiša sklaido Lietuvos ir Ukrainos jėzuitų istorijos puslapius, kuriuose aptinka t. Martyno Laternos, SJ, (1552–1598) t. Benedikto Pauliaus Boimo, SJ, (1629–1670), t. Vytauto Merkio, SJ, (1927–2021) ir kitų tėvų jėzuitų pėdsakų.

Muzika gali būti puikiu įrankiu dvasinei patirčiai įvardyti. „Atsiliepimas į pagalbos šauksmą paliečia ir davėjo, ir prašytojo giliausias stygas“, liudija ses. Judita Stankūnaitė, SJE, pagelbėjusi karo pabėgėlėms iš Ukrainos. T. Bruno Niederbacheris, SJ, prisimena jėzuitų naujokyno laikais išgrynintą savo gyvenimo cantus firmus – pagrindinę melodiją. T. Eugenijus Puzynia, SJ, kviečia leistis į dvasinius potyrius, klausantis  J. S. Bacho pasijos pagal Matą.

„Kas bendra tarp gyvenimo ir krikščioniškojo tikėjimo?“ – klausia Lina Šalučkienė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė. Jos teigimu, „tikėjimas iš esmės yra žmogaus laisvės išraiška“. T. Mindaugas Malinauskas, SJ, kviečia „numitinti“ mistinę Dievo patirtį ir įžvelgti mistiką ir kiekvieno krikščionio kasdienybėje.

„Galbūt dvasios vadovas yra tai, ko jums reikia?“ – klausia Sarah Morris ir dalijasi praturtinančia ir auginančia dvasinio palydėjimo patirtimi. O Sarah Vincent kviečia atrasti savo dvasinės meilės kalbą.

Pasaulio krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės pirmininkas Denisas Dobbelsteinas, gegužę viešėjęs Lietuvoje, šią ignaciškojo dvasingumo bendruomenę mato kaip vietą, kuri yra atvira visiems žmonėms, net ir esantiems už Bažnyčios mokymo ribos.

Iš tikėjimo kylanti konkreti pagalba – tai vidinė būtinybė, apie kurią liudija pavasarį Vilniaus jėzuitų namuose viešėję t. Antano Saulaičio, SJ, bičiuliai Rasa ir Vidmantas Raišiai, atvykę iš JAV. Apie paramą jėzuitų misijai Lietuvoje pasakoja ilgametė Baltijos jėzuitų plėtros projekto tarybos narė Maryann Stanaitis Diesburg.

Simonas Mockevičius dalijasi įspūdžiais iš Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenės susitikimo po 30 metų, o sinodinio kelio vaisius, „surinktus“ Šv. Kazimiero bažnyčioje, apžvelgia Kristina Ulkienė.

Vargu, ar įmanoma atskirti krikščioniškąjį tikėjimą nuo gyvenimo...

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×