• Bendra jėzuitų ir bendradarbių nuotrauka prie Vierzehnheiligeno bazilikos / Christian Ender nuotr.
  • Simpoziume dalyvavusi Lietuvos jėzuitų ir bendradarbių grupė / Christian Ender nuotr.
  • Provincijolas t. Bernhardas Bürgleris matuojasi gautą dovaną – Lietuvos „Magis“ marškinėlius / Christian Ender nuotr.
  • Mokykloms skirtą darbo grupę moderavo Vilma Šliužaitė ir t. Hansas-Martinas Riederis, SJ / Christian Ender nuotr.
  • Komunikacijos vadovas Klausas Voßmeyeris ir Plėtros direktorius Gražvydas Bareišis / Christian Ender nuotr.
  • Iš dešinės: T. Artūras Sederevičius, t. Algimantas Gudaitis, t. Aldonas Gudaitis, Gražvydas Bareišis / R. Darbutaitės nuotr.
  • Pasidalijimas grupelėse, viduryje – Jėzuitų knygų fondo kuratorė Lilijana Marcinkevičiūtė / Christian Ender nuotr.
  • Pasidalijimas grupelėse / Christian Ender nuotr.
  • T. Antanas Saulaitis / Christian Ender nuotr.
  • T. Gintaras Vitkus / Christian Ender nuotr.
1 / 10

Tikėjimas – ne siuntinys, jo neperduosi

Balandžio 11–14 d. Vierzehnheiligeno mieste (Vokietijoje) vyko metinis provincijos jėzuitų ir bendradarbių simpoziumas. 180 dalyvių, tarp kurių pirmą kartą dalyvavo ir 40 bendradarbių, svarstė, kaip šiais laikais esame kviečiami gyventi tikėjimu ir perduoti jį kitiems.

Atvyko šie lietuviai jėzuitai: t. Aldonas Gudaitis, SJ, t. Algimantas Gudaitis, SJ, t. Eugenijus Puzynia, SJ, t. Antanas Saulaitis, SJ, t. Artūras Sederevičius, SJ, t. Gintaras Vitkus, SJ, scholastikai Donatas Kuzmickas ir Marius Jocys (šiuo metu studijuojantys Romoje), naujokas Gabrielius Zaveckas, taip pat bendradarbiai, atstovaujantys jėzuitų apaštalavimo sritims: jaunimo sielovados programai „Magis“, Kauno jėzuitų gimnazijai, jėzuitų bibliotekai, plėtrai ir komunikacijai.

Vienas iš kviestinių kalbėtojų – t. Jamesas Hanvey, SJ, Jėzaus Draugijos dvasingumo konsultorius, priminė Bažnyčios svetingumo reikšmę. Svetingoje Bažnyčioje kiekvienas yra laukiamas su savo asmenine istorija. T. Hanvey padrąsino iš naujo atrasti tylos dovaną ir nebijoti pakviesti į tylą jaunus žmones. Nepaisant nuogąstavimų, kad jiems sunku, ar net neįmanoma, išbūti tyloje, dažnas nustemba, pamatęs, kad neretai jaunimui tai yra labai reikalinga ir paliečianti patirtis. Tai patvirtino ir simpoziume dalyvavę jauni žmonės.

Arkivyskupas emeritas Ludwigas Schickas, kalbėdamas susirinkusiesiems, pabrėžė, kad tikėjimas – ne siuntinys, kurį būtų įmanoma perduoti. Tikėjimą svarbu liudyti savo gyvenimu – tik taip jis pasieks kitų širdis. 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×