• T. Mindaugo Malinausko, SJ, ir t. Eugenijaus Markovo, SJ, paskutinieji įžadai. T. Vytauto Sadausko, SJ, nuotr.
1 / 7

Paskutinieji įžadai: įspaustas Jėzaus atvaizdas

2023 m. sausio 3 d., per Švč. Jėzaus Vardo šventę, t. Eugenijus Markovas, SJ, ir t. Mindaugas Malinauskas, SJ, Kaune davė iškilmingus paskutiniuosius įžadus, kuriais buvo galutinai „užantspauduota“ jų narystė Jėzaus Draugijoje. T. Eugenijus ir t. Mindaugas, klūpėdami prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, perskaitė savo ranka surašytą įžadų tekstą provincijolo t. Bernhardo Bürglerio, SJ, ir susirinkusios bendruomenės akivaizdoje.

Šv. Mišias Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, koncelebravo kard. Sigitas Tamkevičius, SJ, ir gausi tėvų jėzuitų bendruomenė. Drauge meldėsi jėzuitų bičiuliai, bendradarbiai, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai, MAGIS jaunimas, bažnyčios bendruomenė. Liturgiją savo skaidriais balsais papuošė choras „Exaudi“.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×