Jėzaus Draugija

Mes, jėzuitai – „Jėzaus Draugija“ – esame Romos katalikų bažnyčios vyrų vienuolija. Žodis „jėzuitas“ yra kilęs nuo Jėzaus vardo. Būtent taip save ir matome: esame „Jėzaus bendrakeleiviai“, vyrai, gyvenantys draugystėje su Jėzumi Kristumi ir sutikę stoti Jo tarnystėn. Prie savo vardo pridedame trumpinį SJ – „Societas Jesu“, kuris išvertus reiškia „Jėzaus Draugija“.
Nuo 1540 m., Ignacui Lojolai įsteigus ordiną, gyvename ir dirbame tam, kad skelbtume Evangeliją. Mūsų prioritetai yra tarnavimas tikėjimui, teisingumo skatinimas ir įvairių kultūrų ir religijų dialogas. „Ieškoti Dievo ir rasti jį visuose dalykuose“ bei „Viskas didesnei Dievo garbei“ – būtent šie teiginiai geriausiai išreiškia mūsų dvasinę kryptį. Šiuo metu Centrinės Europos jėzuitų provincijoje gyvena ir dirba apie 400 tėvų ir brolių, bendradarbiaujančių su daugeliu kitų, kuriems priimtina mūsų vizija ir vertybės.
Mūsų pagrindinė veikla vyksta šiose srityse:
► ugdymas gimnazijose ir moksliniai tyrimai universitetuose;
► rekolekcijos (dvasinės pratybos), tikėjimo ugdymas ir sielovada jėzuitų bažnyčiose;
► socialinis darbas su pabėgėliais;
► tarptautinis bendradarbiavimas visame pasaulyje ir tarpreliginis dialogas.

 

Rezultatai: 13-21 / 21
Nėra nuotraukos

Provincijolo sveikinimas šv.…

Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, Draugijos bičiuliams linki…

Nėra nuotraukos

Svarbiausi 2021 m. Lietuvos…

Pažvelkime į svarbiausius praėjusių metų įvykius.

Nėra nuotraukos

​​​​​​​Būti neturtingiems, kad…

Gen. vyresnysis t. Arturo Sosa parašė laišką jėzuitams, kviesdamas pasvarstyti, kaip Draugijoje…

Nėra nuotraukos

Įsišaknijimo radikalumas: t.…

Jėzuitų jaunimo sielovados programos „Ateities dirbtuvės“ vadovas t. Clemensas Blattertas, SJ, per…

Nėra nuotraukos

Spalio 25–29 dienomis…

Šveicarijoje vykusi provincijos kongregacija t. Thomą Hellwecką, SJ, išrinko prokuratoriumi. …

Nėra nuotraukos

Į kunigus įšventintas…

Spalio 23 d. į kunigus įšventintas jėzuitas Dagas Heinrichowskis, SJ. Daugiau nei 190 svečių šventė…

Nėra nuotraukos

Popiežius Slovakijoje susitiko…

Popiežius Pranciškus Slovakijoje susitiko su Jėzaus Draugijos nariais.

Nėra nuotraukos

Naujas naujosios provincijos…

Sveiki atvykę į naują Centrinės Europos provincijos interneto puslapį!

Nėra nuotraukos

Balandžio 27 d. įkurta…

Naujoji provincija jungs ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų…

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×