1 / 2

Antrajame žurnalo „Jėzuitai“ numeryje: apie tikėjimą ANKSČIAU IR DABAR

Mielieji mūsų bičiuliai, rėmėjai, bendradarbiai, žurnalo „Jėzuitai“ skaitytojai,

džiaugiamės galėdami pristatyti jau antrąjį žurnalo numerį. Tikimės, kad jame rasite jums aktualių straipsnių.

Lemtinga Jėzaus Draugijos įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos gyvenimo akimirka – sužeidimas mūšyje prie Pamplonos, įvykęs prieš 500 metų, pakeitė ne tik jo paties gyvenimą, bet išprovokavo rimtus pokyčius Bažnyčioje ir visoje katalikybės istorijoje. Ar panašius pasikeitimus galima patirti šiandien ir į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį mūsų tikėjimo kelionėje, skaitykite straipsniuose „Ignaco ir mūsų atsivertimo akimirka“, „Gyventi kaip pranašui“ bei „Gyventi iš tiesų“. Pastarajame savo įžvalgomis dalijasi t. Aldonas Gudaitis, SJ, o šv. Ignaco dvasinės kelionės istoriją rašinyje „Ispanų mistikos aukso amžiaus pirmeivis: šv. Ignacas Lojola“ išsamiai papildo jo laiškų rinktinės į lietuvių kalbą vertėja Jūratė Micevičiūtė.

Kita svarbi šio numerio tema – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 50-metis. Kaip žinia, Kronikos leidimu rūpinosi ne tik anuometiniai kunigai jėzuitai Sigitas Tamkevičius bei Jonas Boruta, bet ir seserys vienuolės, tarp kurių – nemažai Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserų. Viena iš Kronikos leidėjų – ses. Bernadeta Mališkaitė, SJE, šiais metais apdovanota Laisvės premija, straipsnyje „Apie tiesą ir laisvę“ apmąsto sąsajas tarp šių svarbiausių kiekvieno žmogaus gyvenimo principų, o ses. Danguolė Gervytė, RA, pasakoja, kaip kilo mintis parengti jaunesniesiems skaitytojams skirtą knygelę, pristatančia LKB Kronikos istoriją.

Apie tai, kaip jėzuitai tęsia savo misiją šiandienos sąlygomis, įtraukdami į ją bendradarbius pasauliečius, skaitykite rašinyje „Pal. Jurgio Matulaičio misija JAV: Dievas nebėra duotybė“. Pokalbis su Kauno šv. Pranciškaus Ksavero rektorate dirbančiais jėzuitais, pavadintas „Esminiai dalykai išlieka“, padės geriau suprasti, kuo išsiskiria sielovada miesto bažnyčioje, bei supažindins su Kauno jėzuitų namų kasdienio gyvenimo ypatumais. Tarptautinės Latvijos jėzuitų bendruomenės nariai šiame žurnalo numeryje pristato vis labiau plėtojamą savo apaštalavimo būdą pasitelkiant medijas.

Į klausimą „Ką man davė MAGIS“, atsako keletas šios jaunimo sielovados programos dalyvių, o Kauno jėzuitų gimnazijos Plėtros skyriaus specialistė Liauda Mažeikienė savo pasakojimu žurnale paliudija tai, kokios galimybės jai atsivėrė, ignaciškąjį kelią atpažinus kaip savo gyvenimo kryptį.

Jūratė Grabytė, žurnalo „Jėzuitai“ redaktorė

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×