Aldonas Gudaitis, SJ

Aldonas Gudaitis, SJ, dvejus metus atitarnavęs sovietų armijoje, nuo 1985 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1986 m. slapta įstojo į Jėzaus Draugiją. 1990 m. įšventintas kunigu. Kelerius metus dirbo vikaru Kaune, buvo Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, Kauno šv. Pranciškaus bažnyčios rektoriumi, naujokų vadovo padėjėju Insbruke, kur įgijo teologijos licenciatą. 2003–2009 m. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas. Mėgiamiausia veikla – ignaciškuoju būdu palydėti žmones rekolekcijose ar dvasiniuose pokalbiuose. Šiuo metu Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius ir Centrinės Europos jėzuitų provincijolo konsultorius (patarėjas).

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×