Aldonas Gudaitis, SJ

Aldonas Gudaitis, SJ, dvejus metus atitarnavęs sovietų armijoje, nuo 1985 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1986 m. slapta įstojo į Jėzaus Draugiją. 1990 m. įšventintas kunigu. Kelerius metus dirbo vikaru Kaune, buvo Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, Kauno šv. Pranciškaus bažnyčios rektoriumi, naujokų vadovo padėjėju Insbruke, kur įgijo teologijos licenciatą. 2003–2009 m. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas. Mėgiamiausia veikla – ignaciškuoju būdu palydėti žmones rekolekcijose ar dvasiniuose pokalbiuose. Iki 2024 m. vasaros – Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius. Šiuo metu yra Centrinės Europos jėzuitų provincijolo konsultorius (patarėjas), nuo 2024 m. rudens pradės eiti VU kapeliono pareigas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×