Aldonas Gudaitis, SJ

Aldonas Gudaitis, SJ, dvejus metus atitarnavęs sovietų armijoje, nuo 1985 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1986 metais slapta įstojo į Jėzaus Draugiją. 1990 metais buvo įšventintas kunigu. Šiuo metu yra Kaune jėzuitų gimnazijos kapelionas ir Kauno šv. Pranciškaus bažnyčios rektorius. Mėgiamiausia veikla – ignaciškuoju būdu palydėti žmones rekolekcijose ar dvasiniuose pokalbiuose. Šiandien jis gyvena Mursijoje (Ispanija).

Naujienlaiškis