Bernhard Bürgler, SJ

T. Bernhard Bürgler, SJ, yra patyręs dvasingumo, rekolekcijų, meditacijos ir psichoanalizės ekspertas. 60 metų t. B. Bürgleris yra kilęs iš Lienco, Rytų Tirolio. Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo teologiją Insbruke. Baigęs studijas, dirbo jėzuitų įsteigtuose Gryso rekolekcijų namuose, Vokietijoje. Keletą metų dėstė tikybą Austrijoje, 1991 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Po noviciato jis apsigynė teologijos disertaciją ir įgijo psichoterapeuto kvalifikaciją. Jo veiklos vietos Draugijoje buvo šios: dvasinis palydėtojas tarptautinėje kunigų kolegijoje Canisianum (Insbrukas), Gryso rekolekcijų namų vadovas (Vilhelmstalis), Kardinolo Königo dvasingumo centro dvasingumo ir rekolekcijų skyriaus vadovas (Viena). 2014 metais tapo Austrijos jėzuitų provincijolu. 2020 m. liepos 31 d. generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, jį paskyrė pirmuoju Centrinės Europos jėzuitų provincijolu. Naujoji provincija nuo 2021 m. balandžio 27 d. jungia ankstesnes Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×