Eugenijus Markovas, SJ

T. Eugenijus Markovas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 m. Kunigu įšventintas 2015 m. Kaune. Baigė filosofijos studijas Miunchene, teologijos studijas – Nairobyje ir Bostone. Nuo 2015 m. dirba Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, taip pat yra Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius ir Kauno namų vyresnysis.

Man labai patinka būti kunigu – paprastu žmogumi, vyru, kuris myli Jėzų, semiasi tikėjimo stiprybės iš Kristaus, ir nėra užsidaręs už vienuolyno sienų.

2023 m. birželio 25 d. į tradicinę MAGIS misiją Nairobyje (Kenija) leidosi Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) grupelė, lydima t. Eugenijaus Markovo, SJ

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×