Eugenijus Markovas, SJ

T. Eugenijus Markovas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 m. Kunigu įšventintas 2015 m. Kaune. Baigė filosofijos studijas Miunchene, teologijos studijas – Nairobyje ir Bostone. Nuo 2015 m. dirba Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, taip pat yra Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius ir Kauno namų vyresnysis.

Man labai patinka būti kunigu – paprastu žmogumi, vyru, kuris myli Jėzų, semiasi tikėjimo stiprybės iš Kristaus, ir nėra užsidaręs už vienuolyno sienų.

Naujienlaiškis