Eugenijus Markovas, SJ

T. Eugenijus Markovas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2004 metais. Kunigu įšventintas 2015 metais Kaune. Baigė filosofijos studijas Miunchene, teologijos studijas – Nairobyje ir Bostone. Nuo 2015 metų dirba Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionu, taip pat yra Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius ir Kauno namų vyresnysis.

Naujienlaiškis