1 / 2

Solidarumo su įkalintu Indijos jėzuitu akcija

Miunchenas/Niurnbergas. Gimtadienio akcija, skirta įkalintam Indijos jėzuitui Stanui Swamy, buvo labai sėkminga: Vokietijos vyriausybės Žmogaus teisių įgaliotinis viešai perdavė sveikinimus ir teigė, kad labai vertina jo veiklą, pusė (tai labai daug) Centrinės Europos jėzuitų provincijos bendruomenių prisidėjo prie šios akcijos, o mūsų arba su jėzuitų misija susijusių mokyklų moksleiviai į Indijos ambasadas nusiuntė šimtus savo pieštų arba kurtų atvirukų su gimtadienio sveikinimais. Kai kurie persiuntė atvirukų kopijas parlamento nariams ir prašė jų užtarimo. Ypatingai aktyvūs buvo Šveicarijos jėzuitai – prie sveikinimo akcijos prisidėjo ne tik visos bendruomenės, bet ir visa provincija. Vokietijoje gavome tiek daug medžiagos, kad tik dalį jos galėjome panaudoti viešiesiems ryšiams arba išsiųsti Stanui į Mumbajų.

Ir kitose pasaulio šalyse aktyviai prisidedama prie šios akcijos, kuri bet kokiu atveju labai naudinga iškelti šiam klausimui į viešumą, nes iki šiol reikalai nepasistūmėjo dėl Swamy paleidimo už užstatą. Sekretoriatas, atsakingas už socialinį ir ekologinį teisingumą ir koordinuojantis tarptautines pastangas, perduoda padėką visiems dalyvavusiems šioje akcijoje, taip pat visiems Indijos bendrabroliams ir pačiam Swamy. Viliamės, kad jis kalėjime išvengs indiškosios koronaviruso atmainos, nes greičiausiai po šios ligos neišgyventų.

Nuotr. T. Christian Braunigger, SJ, su Bonos šv. Aloyzo kolegijos moksleiviais 

Daugiau informacijos (vokiečių kalba):  www.jesuitenmission.de/standwithstan.html

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×