SJ visame pasaulyje

„Pasaulis – mūsų namai“ – yra pasakęs garsusis Jeronimas Nadalis (1507–1580), vienas pirmųjų šv. Ignaco bendražygių ir jo artimiausių patikėtinių. Jis kalbėjo apie universalią Jėzaus Draugijos misiją veikti išorėje, ne už bažnyčių ir vienuolynų mūrų, bet eiti pas visų žemynų ir kultūrų žmones. Šiandien visame pasaulyje yra 16 000 jėzuitų iš 112 šalių, dirbančių maždaug 80 provincijų arba regionų. Draugija yra kviečiama peržengti geografines ir kultūrines sienas ir eiti ten, kur su Kristumi turi dirbti Dievo garbei. „Mums svarbus ir mums rūpi visas pasaulis“, pareiškė 2008 m. 35-oji Generalinė kongregacija (D2, 23).

Rezultatai: 1-12 / 25
Nėra nuotraukos

Komunikacijos atstovų…

Gegužės 6–9 d. Vengrijoje įvyko kasmetinis Europos jėzuitų komunikacijos atstovų susitikimas. …

Nėra nuotraukos

Užsienio sielovados naujienos…

Vasario 22 d. Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, pristatė…

Nėra nuotraukos

Pasaulio lietuvių centre…

Vasario 4 d. Pasaulio lietuvių centre pristatyta Aurelijos Savickienės knyga apie t. Antaną Saulaitį…

Nėra nuotraukos

Bendruomenės diena Lemonte…

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, Čikagos ir apylinkių lietuvius draugėn sukvietė Bendruomenės diena. …

Nėra nuotraukos

Nikaragvos režimas uždraudė…

Nikaragvos režimas uždraudė jėzuitų veiklą šalyje ir nurodė konfiskuoti visą jų nuosavybę. Jėzaus…

Nėra nuotraukos

„Lietuvių katalikų religinės…

Birželio 15–16 d. Niujorke vykusiame „Lietuvių katalikų religinės šalpos“ fondo posėdyje valdybos…

Nėra nuotraukos

Lietuvius suvienijusi…

Rugsėjo 11 d., po devynerių metų pertraukos, Pal. Jurgio Matulaičio misija ir Pasaulio lietuvių…

Nėra nuotraukos

Rutilio Grandė, SJ, bus…

Sausio 22 d. Salvadoro jėzuitas Rutilio Grandė ir drauge vykę pakeleiviai, nužudyti 1977 m., bus…

Nėra nuotraukos

Laisvės be moralės ir…

Laisvės premijos laureatės Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesers Bernadetos Mališkaitės kalba,…

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×