• Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės nuotr.

Užsienio sielovados naujienos pristatytos Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, 2024-02-23

Vasario 22 d. Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, pristatė užsienio sielovados naujienas.

Apžvelgdamas pirmuosius sielovados metus, arkivyskupas Lionginas Virbalas atkreipė dėmesį, jog prie LVK sudaryta Užsienio reikalų sielovados taryba ir įsteigtas Užsienio lietuvių sielovados centras. 

„Parapija yra Bažnyčia, kuri tampa namais – namais visiems, kurie čia atvyksta“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, primindamas, jog nuo pat carizmo laikų, vėliau Nepriklausomybės metais, pokario laiku (dažnai priverstinai) vyko lietuvių emigracija į užsienį. Nuo 1945 m. sielovada rūpinosi Lietuvių tautinė delegatūra, po 1960 m. lietuvių sielovadai JAV, Europoje popiežių pavedimu vadovavo vyskupai Pranas Brazys, MIC, Antanas Deksnys, vyskupas Paulius Baltakis, OFM. Nuo 2003 m. LVK pavedimu – prel. E. Putrimas.

Didžiausia emigracijos banga ištiko po 1990-ųjų. Užsienio lietuvių sielovados rūpestis šiandien – mūsų tautiečiai Europoje, JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje.

„Bažnyčiai rūpi užsienyje gyvenantys lietuviai katalikai. Jie turi turėti galimybę melstis savo kalba, ja reikšti tikėjimą“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, paminėdamas ir lietuvišką fenomeną, kai žmogus, 50 metų gyvenantis užsienyje, išpažinties eina lietuviškai.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×