• Asmeninio archyvo nuotr.

„Esame vyrai, kurie meldžiasi“

Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje trečiadieniais jau beveik 20 metų renkasi vyrų maldos grupė. Kaip patys sako, jie meldžiasi už pasaulį, Lietuvą, savo artimuosius ir save, ir taip palaiko vienas kito vyrišką bendrystę.

Jūratė Grabytė, žurnalas „Jėzuitai“ (2024-1)

Mintis melstis vyrų būrelyje Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje prieš 17–18 metų kilo Mariui, o ją sužadino žinia, kad pirmoji vyrų maldos grupė jau buvo atsiradusi Bernardinų bažnyčioje. Tuo metu Šv. Jonų bažnyčioje dirbęs t. Stasys Kazėnas, SJ, ne tik šiai minčiai pritarė, bet ir pasiūlė tam tikrą maldos struktūrą, kurios vyrai, pasak jų pačių, „nuobodžiai laikosi iki šiol“.

Ignaciška maldos dinamika – dėkoti, atsiprašyti, prašyti – grupelėje išlaikoma, pradžioje meldžiantis Švč. Mergelės Marijos litaniją, vėliau išsakant asmenines intencijas, sukalbant vieną Rožinio dalį (kartais – „Vainikėlį“) ir susitikimo pabaigoje lectio divina principu skaitant pasirinktos dvasinės lektūros ištrauką. Ji irgi aptariama ignaciškiems maldos susibūrimams būdingais dviem ratais, be didesnių diskusijų. Pasidalijimai įžvalgomis, kurias sužadina skaitytas tekstas (pasak pačių vyrų, dažnai jos būna tokios skirtingos!) bei asmeniniai liudijimai yra didžiausias turtas, stiprinantis bei palaikantis juos ne tik maldoje, bet ir kasdieniame gyvenime.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×