Jėzuitų misija

Visame pasaulyje su neturtingaisiais

Jėzuitų pasaulinis mokymosi tinklas (Jesuit Worldwide Learning, JWL) – tai organizacija, suteikianti jauniems žmonėms galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą nuo pasaulio atskirtuose regionuose.

„Jesuitenweltweit“ Niurnberge – tai tarptautinė organizacija, padedanti siekti teisingumo ir solidarumo visuomenėje. Ji susikūrė kaip jėzuitų, dirbančių misionieriais užjūryje, „užnugario bazė“. Šiandien ankstesnės misijų sritys jau yra tapusios savarankiškomis vietos bažnyčiomis. Pasikeitė ir jėzuitų misijos užduotys. „Jesuitenweltweit“ organizacija šiandien koordinuoja jėzuitų ir partnerių projektus. Parama teikiama vietinėms iniciatyvoms kovos su skurdu, pagalbos pabėgėliams, švietimo, sveikatos, ekologijos, žmogaus teisių ir sielovados srityse. 

Rezultatai: 1-12 / 13
Nėra nuotraukos

Pasaulio lietuvių centre…

Vasario 4 d. Pasaulio lietuvių centre pristatyta Aurelijos Savickienės knyga apie t. Antaną Saulaitį…

Nėra nuotraukos

MAGIS misija: pagal Dievo…

2023 m. birželio 25 d. į tradicinę MAGIS misiją Nairobyje (Kenija) leidosi Kauno jėzuitų gimnazijos…

Nėra nuotraukos

Prasideda MAGIS misija…

Birželio 25 d. į MAGIS misiją Nairobyje (Kenija) leidosi Kauno jėzuitų gimnazijos komanda, lydima t.…

Nėra nuotraukos

T. Vaidas Lukoševičius, SJ:…

2019 m. atvykau į Lemontą – mažą ir labai ramų į pietvakarius nuo Čikagos nutolusį miestelį, kuriame…

Nėra nuotraukos

Naujasis žurnalo „Jėzuitai“…

Ką tik pasirodžiusio eilinio žurnalo „Jėzuitai“ numerio turinį geriausiai apibūdina jo paantraštė:…

Nėra nuotraukos

Universitetinis išsilavinimas…

Jėzuitų pasaulinis mokymosi tinklas (Jesuit Worldwide Learning, JWL) suteikia jauniems žmonėms…

Nėra nuotraukos

Balandžio 27 d. įkurta…

Naujoji provincija jungs ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų…

Nėra nuotraukos

Pal. Petras Kasui Kibe:…

Nepaisydamas persekiojimų, Petras Kibe (1587–1639) būtinai norėjo tapti jėzuitu. Jis buvo pirmasis…

Nėra nuotraukos

Šv. Pranciškus Ksaveras:…

Šv. Pranciškus Ksaveras buvo vienas pirmųjų jėzuitų, jis tapo misionierių globėju. Daug amžių jis…

Nėra nuotraukos

Šv. Paulius Mikis: Japonijos…

Japonijos jėzuitas šv. Paulius Mikis atrado Jėzaus „japoniškuosius bruožus“. Taip krikščionybė…

Nėra nuotraukos

Šv. Petras Klaveras: žmogaus…

Petras Klaveras dar 13 metų norėjo tapti kunigu. Įstojęs į Draugiją, savo noru tapo ispanų…

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×