• Knygos autorė A. Savickienė kalbino tėvą A. Saulaitį / Živilės Gurauskienės nuotr.
  • Dailės muziejaus galerijoje „Siela“ susibūrė per 350 JAV gyvenančių lietuvių / Živilės Gurauskienės nuotr.
1 / 2

Pasaulio lietuvių centre pristatyta knyga „Misionierius“

Voruta.lt korespondentė Živilė Gurauskienė, JAV, Lemontas (2024-02-13)

Š. m. vasario 4 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), po 11 val. ryto šv. Mišių, koncelebruojamų Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos administratoriaus kunigo Vaido Lukoševičiaus, SJ, ir šiuo metu JAV viešinčio tėvo Antano Saulaičio, SJ, Lietuvių dailės muziejaus (LDM) galerijoje „Siela“ vyko Aurelijos Savickienės knygos „Misionierius. Antanas Saulaitis – žmogus, kuris visada šypsosi“ pristatymas.

Pavasariškai malonią vasario pradžios sekmadienio popietę dailės muziejaus galerijoje „Siela“ susibūrė per 350 JAV gyvenančių lietuvių į prieš kelerius metus Lietuvoje išleistos knygos „Misionierius“ pristatymą, kurio metu knygos autorė A. Savickienė kalbino kunigą, jėzuitą, ilgametį PJM misijos kapelioną, universitetų dėstytoją, rašytoją, misionierių tėvą Antaną Saulaitį, SJ.

Šią popietę vykęs pagrindinis knygos pristatymas nebuvo pirmasis. Knyga jau buvo pristatyta vaikų choro „Vyturys“ dalyviams, penktadienio vakarą ir šeštadienio rytą – Maironio lituanistinės mokyklos mokiniams, kurie džiaugsmingai šurmuliuodami rinkosi galerijoje įsigyti ar tik pavartyti leidinio bei išgirsti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. „Misionierius“ – leidinys ne tik apie misijas. Tai jautri vieno žmogaus istorija apie dosniai dalijamas Dievo dovanas, kilnų ir prasmingą sielovadinį darbą, meile ir gerumu prisilietusį prie daugelio gyvenimų.

Rinkdamiesi į pristatymą svečiai turėjo galimybę PLC vestibiulyje, priešais PJM misijos bažnyčią, aplankyti keliaujančią parodą „Misijų stotelė“, kuri buvo skirta jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejui paminėti, ir dar prieš COVID-19 epidemiją dalis jos eksponatų pasiekė Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kur buvo saugomi iki šiol.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×