• Iš kairės: arkivysk. L. Virbalas, Ukrainos Graikų Apeigų Kat. Bažnyčios Kyjivo vysk. pagalbininkas, Ukrainos vysk. sinodo sekretorius A. Chimiakas, Kyjivo vysk. pagalbininkas, Pastoracinio–migracinio sk. vadovas J. Milianas

Arkivyskupas L. Virbalas po viešnagės Kyjive: patys žmonės ir jų patirtys yra karo ženklai

Rita Bagdonaitė, Bernardinai.lt, 2023-07-17

Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, SJ, 2023 m. sausio 26 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai. Arkivyskupas norėjo, kad jo pirmasis vizitas būtų pas Ukrainos lietuvių katalikų bendruomenę Vasario 16-osios proga, bet, atsižvelgiant į ambasados patarimą, apsilankymas suplanuotas palankesniam laikui vasarą.

Ukrainos lietuvius Kyjive arkivyskupas Lionginas aplankė liepos mėnesį, Valstybės dienos proga. Kartu vyko ir Lietuvos „Carito“ atstovai, lydimi kun. Žydrūno Vabuolo – taip sielovadinis vizitas įgavo dar ir konkrečios humanitarinės pagalbos pobūdį. Arkiyskupas Lionginas dienraščiui „Bernardinai.lt“ mielai sutiko papasakoti apie susitikimą su Ukrainos lietuviais.

Jūsų apsilankymas Kyjive pas Ukrainos lietuvius Valstybės dienos proga šiandienos kontekste turi jau ne vien sielovadinę prasmę. Kartu su jumis vykę Lietuvos „Carito“ atstovai misiją praplėtė labai konkrečios materialinės pagalbos išraiška. Išmintingai suplanavote savo vizitą.

Iš tikrųjų šito aspekto vizito plane nebuvo – tai atsitiko labai natūraliai, kai aš, planuodamas kelionę, paskambinau mūsų „Carito“ žmonėms ir paklausiau, gal galiu jiems pasitarnauti, jeigu jie turi ką nors perduoti, galbūt reikia užmegzti kokius nors ryšius. Ir tada jie sugalvojo važiuoti kartu ir vežti pagalbą. Tai buvo dvigubai džiugiau, maloniau ir naudingiau.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×