Jėzuitų tarnyba pabėgėliams

Jėzuitų tarnyba pabėgėliams (angl. „Jesuit Refugee Service“, JRS) buvo įkurta 1980 m., reaguojant į žmonių, bėgančių iš Vietnamo valtimis, nelaimes. Pagal jėzuitų savivoką, teisingumo skatinimas yra neatsiejama nuo tarnavimo tikėjimui. Remdamasi šia atsakomybe, JRS tarnyba padeda pabėgėliams ir imigrantams, rūpinasi jais tarsi bičiuliais ir gina jų teises. JRS tarnyba veikia daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių. Vokietijoje ji nuo 1995 m. gina pabėgėlių interesus, ypač sulaikytųjų siekiant išsiųsti, bažnyčios prieglobstyje esančių pabėgėlių, asmenų, turinčių išimtinį leidimą pasilikti šalyje bei asmenų be asmens dokumentų. Pagrindinį dėmesį skiriame sielovadai, teisinei pagalbai ir politinei pagalbai.

Rezultatai: 1-9 / 9
Nėra nuotraukos

Abejingumo globalizacija yra…

Birželio mėnesio maldos intencija popiežius Pranciškus prašo tikinčiųjų melstis už migrantus ir…

Nėra nuotraukos

Pasaulinę pabėgėlių dieną…

Birželio 20 d. minima Pasaulinė pabėgėlių diena. Ta proga birželio viduryje Vokietijoje ir…

Nėra nuotraukos

Provincijolas Ukrainoje:…

Provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, vasario 9–14 d. lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su…

Nėra nuotraukos

Po žemės drebėjimo Turkijoje…

„Reiškiame gilią užuojautą šeimoms ir bendruomenėms, nukentėjusioms nuo neseniai įvykusių žemės…

Nėra nuotraukos

Br. Michael Schöpf, SJ –…

Br. Michaelį Schöpfą, SJ, gen. vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, paskyrė naujuoju tarptautinės Jėzuitų…

Nėra nuotraukos

42-ejų metų tarnystė…

Lydėti, patarnauti, ginti. Šiais žodžiais 1980 m. tuometinis Jėzaus Draugijos gen. vyresnysis t.…

Nėra nuotraukos

Mirė buvęs Vokietijos jėzuitų…

T. Frido Pflügeris, SJ, buvo pedagogas, mokyklos vadovas, rūpinosi pabėgėliais Afrikoje ir…

Nėra nuotraukos

Išlaikyti gyvą viltį …

Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams dirbanti s. Regina Stallbaumer, SA, dalijasi viena iš daugybės jautrių…

Nėra nuotraukos

Esenas – gyvenimas su…

Du jėzuitai ir aštuoni pabėgėliai gyvena kartu „Abuna Frans“ namuose Esene. Kaip „Abuna Frans“…

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×