Šv. Mišios už a. a. vyskupą Joną Borutą, SJ

Gruodžio 22 d., ketvirtadienį, 17.30 val. šv. Mišios Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje. Po šv. Mišių – prisiminimų apie vyskupą agapė.

Gruodžio 22 d., ketvirtadienį, 17.00 val. šv. Mišios Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje

 

Šermenys ir laidotuvės

Nuo antradienio, gruodžio 20 d., velionis pašarvotas Telšių katedroje. 

Trečiadienį, gruodžio 21 d., 18 val. Telšių katedroje bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios ir giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Ketvirtadienio, gruodžio 22 d., popietę vyskupo palaikai bus pervežti į Žemaičių Kalvarijos baziliką, kur 17 val. bus aukojamos Šv. Mišios, po jų – giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Laidotuvių Šv. Mišios numatytos penktadienį, gruodžio 23 d., 12 val. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje. Po to vyskupas Jonas Boruta, SJ, bus palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse esančioje vienuolių kapavietėje.

 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×