In memoriam

Mes dėkojame savo broliams, kurie grįžo į Tėvo namus; mes nepamiršime, ką Dievas per jų gyvenimą ir jų tarnystę nuveikė savo tautai.

Visi Jėzaus Draugijos šventieji ir palaimintieji, padėkite jiems!

Amžinasis Dieve,
tu nenorėjai, kad mirtis būtų pabaiga, bet kad per ją būtų pašlovintas tavo Sūnus.
Ištiesk savo globojančią ranką mūsų mirusiems broliams, kad jie, iš naujo gimę Kristuje, įgytų gyvenimo pilnatvę per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amžinąją ramybę suteik jiems, Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
Tegu ilsisi ramybėje. Amen.

Rezultatai: 1-5 / 5
Nėra nuotraukos

T. Aniceto Tamošaičio, SJ,…

Rugsėjo 14 d. Šiaulių apskr. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko t. Aniceto Tamošaičio, SJ,…

Nėra nuotraukos

Mirė Vokietijos Sinodinio…

2009–2019 metais Berndas Hagenkordas vadovavo Vatikano radijo vokiečių skyriui, nuo 2017 metų –…

Nėra nuotraukos

Indijoje mirė žmogaus teisių…

Indijos jėzuitas ir žmogaus teisių gynėjas t. Stanas Swamy, SJ, mirė pirmadienio naktį Mumbajaus…

Nėra nuotraukos

Mirė buvęs Vokietijos jėzuitų…

T. Frido Pflügeris, SJ, buvo pedagogas, mokyklos vadovas, rūpinosi pabėgėliais Afrikoje ir…

Nėra nuotraukos

Atsisveikinimas su t. Franzu…

Budapešte palaidota vasario mėn. mirusio t. Franzo Jálicso, SJ, laikomo kontempliatyviųjų…

Naujienlaiškis