In memoriam

Mes dėkojame savo broliams, kurie grįžo į Tėvo namus; mes nepamiršime, ką Dievas per jų gyvenimą ir jų tarnystę nuveikė savo tautai.

Visi Jėzaus Draugijos šventieji ir palaimintieji, padėkite jiems!

Amžinasis Dieve,
tu nenorėjai, kad mirtis būtų pabaiga, bet kad per ją būtų pašlovintas tavo Sūnus.
Ištiesk savo globojančią ranką mūsų mirusiems broliams, kad jie, iš naujo gimę Kristuje, įgytų gyvenimo pilnatvę per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amžinąją ramybę suteik jiems, Viešpatie.
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.
Tegu ilsisi ramybėje. Amen.

Rezultatai: 1-12 / 14
Nėra nuotraukos

In memoriam t. Kazimierui…

Prisimindami balandžio 8 d. pas Viešpatį iškeliavusį t. Kazimierą Ambrasą, SJ, kviečiame darkart…

Nėra nuotraukos

Mirė t. Kazimieras Juozas…

2023 m. balandžio 8 d. 1.20 val., eidamas 89-uosius metus, Kaune mirė t. Kazimieras Juozas Ambrasas…

Nėra nuotraukos

Jėzaus Draugija liūdi kartu su…

Jėzaus Draugijos gen. vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, savo laiške viso pasaulio jėzuitams prisiminė…

Nėra nuotraukos

Vysk. Jono Algimanto Borutos,…

2022 m. gruodžio 23 d. į paskutiniąją kelionę išlydėtas Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas…

Nėra nuotraukos

Kalėdinis vyskupo J. Borutos…

Jonas Boruta, dar nebūdamas kunigu, rašė nemažai laiškų, kuriais norėjo sustiprinti sovietinėje…

Nėra nuotraukos

Šv. Mišios už a. a. vyskupą…

Kviečiame į bendrą maldą už pas Viešpatį iškeliavusį vyskupą Joną Borutą, SJ. …

Nėra nuotraukos

Tęsti Kristaus misiją –…

2014-ųjų spalį Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, minėjo 70-mečio sukaktį. Ta proga buvo paprašytas…

Nėra nuotraukos

Pas Viešpatį iškeliavo vysk.…

2022 m. gruodžio 19 d. pas Viešpatį iškeliavo vyskupas Jonas Boruta, SJ. …

Nėra nuotraukos

Apie mirtį ir mirimą pagal šv.…

„Palydėdamas dar vieną brangų tėvą jėzuitą link dangiškojo Tėvo namų, kaskart nejučia klausi savęs,…

Nėra nuotraukos

T. Aniceto Tamošaičio, SJ,…

Rugsėjo 14 d. Šiaulių apskr. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko t. Aniceto Tamošaičio, SJ,…

Nėra nuotraukos

Mirė Vokietijos Sinodinio…

2009–2019 metais Berndas Hagenkordas vadovavo Vatikano radijo vokiečių skyriui, nuo 2017 metų –…

Nėra nuotraukos

Indijoje mirė žmogaus teisių…

Indijos jėzuitas ir žmogaus teisių gynėjas t. Stanas Swamy, SJ, mirė pirmadienio naktį Mumbajaus…

Naujienlaiškis