In memoriam

Rezultatai: 1-12 / 24
Nėra nuotraukos

Kard. Sigito Tamkevičiaus, SJ,…

„Labai simboliška, kad Dievas ses. Nijolę pasikvietė pas save pasauliui švenčiant Kristaus…

Nėra nuotraukos

Pas Viešpatį iškeliavo t.…

T. Jonas Katulis buvo kunigas, tarnavęs Dievui vienuolikoje Lietuvos vietovių, poetiškos sielos…

Nėra nuotraukos

Arkivysk. Liongino Virbalo,…

Gruodžio 19 d. Telšių katedroje buvo minimos pirmosios vysk. Jono Borutos, SJ, mirties metinės. …

Nėra nuotraukos

Vyskupo Jono Borutos, SJ,…

Gruodžio 17 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje buvo meldžiamasi už prieš metus mirusį Telšių vyskupą…

Nėra nuotraukos

Ses. Birutė Gučaitė, SJE,…

Gruodžio 19 d. minime vyskupo Jono Borutos, SJ, pirmąsias mirties metines. …

Nėra nuotraukos

Visų Šventųjų ir Mirusiųjų…

Visą oktavą (lapkričio 1–8 d.) bus meldžiamasi sudėtinėmis intencijomis už mirusiuosius. …

Nėra nuotraukos

Vilniuje iškilmingai…

Spalio 21 d. Antakalnio kapinėse iškilmingai perlaidoti partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio, t.…

Nėra nuotraukos

Spalio 21 d. bus iškilmingai…

Vitkų-Kazimieraitį, t. Gintaro Vitkaus, SJ, senelį, galima laikyti pirmuoju partizaninio…

Nėra nuotraukos

Pas Viešpatį iškeliavo t.…

2023 m. spalio 1 d., eidamas 94-uosius metus, iš kurių 73 metus buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune…

Nėra nuotraukos

In memoriam t. Kazimierui…

Prisimindami balandžio 8 d. pas Viešpatį iškeliavusį t. Kazimierą Ambrasą, SJ, kviečiame darkart…

Nėra nuotraukos

Mirė t. Kazimieras Juozas…

2023 m. balandžio 8 d. 1.20 val., eidamas 89-uosius metus, Kaune mirė t. Kazimieras Juozas Ambrasas…

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×