• 2012 m. Jėzuitų archyvo nuotr.
  • 2008 m. gegužės 21 d. parodos atidarymas Nacionaliniame muziejuje, minint Lietuvos jėzuitų provincijos įsteigimo 400 m. sukaktį: t. A. Gudaitis, kard. A. J. Bačkis, vysk. J. Boruta. Jėzuitų archyvo nuotr.
  • Vysk. J. Boruta su jėzuitų naujokais 2001 m. Vilniuje. Jėzuitų archyvo nuotr.
  • Jėzuitų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi 2018 m. rugsėjo 23 d. nunciatūroje. Jėzuitų archyvo nuotr.
  • Susitikimas su popiežiumi Jonu Pauliumi II (apie 1990 m.). Jėzuitų archyvo nuotr.
1 / 5

Tęsti Kristaus misiją – vyskupą Joną Borutą, SJ, prisimenant

2014-ųjų spalį Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, minėjo 70-mečio sukaktį. Ta proga buvo paprašytas žurnale „Laiškai bičiuliams“ (2014 m. ruduo-žiema) prisiminti savo kelią į kunigystę bei Jėzaus Draugiją ir pasidalinti tuo, kas labiausiai jaudino tuo metu. 2022 m. gruodžio 19 d. vyskupui iškeliavus pas Viešpatį, dalijamės jo mintimis su jumis.

Naujienlaiškis