• Do­va­no­jamą baž­ny­čios ma­ke­tą pa­šven­ti­no ku­n. Leo Lei­se, SJ, Kau­no Šv. Pran­ciš­kaus Ksa­ve­ro (jė­zui­tų) baž­ny­čios vi­ce­rek­to­rius. Oksanos Laurutytės nuotr.

Šv. Jono Pauliaus II vizitui įamžinti – dovana Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčiai

Naujienlaiškis