• Konstantino Karašausko nuotr.

Melskime velykinio žvilgsnio

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

kai pirmą kartą išgirdau apie Velykų tradiciją plautis akis, tai atrodė keistas, bet prasmingas paprotys. Velykų rytą žmonės bėgdavo prie kaimo šulinio, kurio vandeniu plaudavosi akis. Tai susiję su prašymu suteikti „velykinį žvilgsnį“. Ši kai kuriose Prancūzijos, Vokietijos ir Austrijos vietovėse paplitusi tradicija atspindi gilią Velykų šventės prasmę.

Šventojo Rašto pasakojimuose apie Jėzaus prisikėlimą minimas matymas, žvelgimas, regėjimas, naujas žvilgsnis.

Prisiminkime Jono evangelijos sceną, kai Marija Magdalietė anksti ryte ateina prie kapo. Ji pamato tuščią kapą, prie jo – du angelus, vėliau – sodininką ir galiausiai – Prikeltąjį ir Gyvąjį Jėzų. Ji praneša mokiniams mačiusi Viešpatį. Taip Marija Magdalietė tampa apaštalų apaštale.

Jėzus nenukreipė žvilgsnio nuo tikrovės, tai daryti drąsino ir kvietė mokinius, sekusius paskui jį. Jis atvėrė jiems akis pasaulio ir žmogaus tikrovei – tokiai, kokia ji mums atsiveria iš pačių savo gelmių. Jis tai darė savo žemiškajame gyvenime ir tebedaro dabar, po mirties.

Linkiu Jums palaimintų šv. Velykų, pasitikėti Viešpačiu ir patirti, kad Gyvenimas stipresnis už mirtį.

 

T. Bernhard Bürgler, SJ

Provincijolas

Autorius:

Bernhard Bürgler, SJ

T. Bernhard Bürgler, SJ, yra patyręs dvasingumo, rekolekcijų, meditacijos ir psichoanalizės ekspertas. 60 metų t. B. Bürgleris yra kilęs iš Lienco, Rytų Tirolio. Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo teologiją Insbruke. Baigęs studijas, dirbo jėzuitų įsteigtuose Gryso rekolekcijų namuose, Vokietijoje. Keletą metų dėstė tikybą Austrijoje, 1991 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Po noviciato jis apsigynė teologijos disertaciją ir įgijo psichoterapeuto kvalifikaciją. Jo veiklos vietos Draugijoje buvo šios: dvasinis palydėtojas tarptautinėje kunigų kolegijoje Canisianum (Insbrukas), Gryso rekolekcijų namų vadovas (Vilhelmstalis), Kardinolo Königo dvasingumo centro dvasingumo ir rekolekcijų skyriaus vadovas (Viena). 2014 metais tapo Austrijos jėzuitų provincijolu. 2020 m. liepos 31 d. generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, jį paskyrė pirmuoju Centrinės Europos jėzuitų provincijolu. Naujoji provincija nuo 2021 m. balandžio 27 d. jungia ankstesnes Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos provincijas.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×