Leo Leise, SJ

T. Leo Leise, SJ, gimė 1947 metais Brukline, JAV. 1983 metais įstojo į Jėzaus draugiją. Studijavo Naujajame Orleane (JAV) ir Brazilijoje. Įšventintas kunigu 1994 metais, nuo tada dirbo mokyklose ir parapijose JAV. 1997–2001 metais buvo misijoje Lietuvoje. Galutinius įžadus davė 2010 metais. Nuo 2019 metų atvyko gyventi į Kauną, darbuojasi anglakalbių sielovadoje ir Kauno šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. 

Naujienlaiškis