Leo Leise, SJ

T. Leo Leise, SJ, gimė 1947 m. Brukline, JAV. 1983 m. įstojo į Jėzaus draugiją. Studijavo Naujajame Orleane (JAV) ir Brazilijoje. Įšventintas kunigu 1994 m., nuo tada dirbo mokyklose ir parapijose JAV. 1997–2001 m. darbavosi misijoje Lietuvoje. Paskutiniuosius įžadus davė 2010 m. Nuo 2019 m. atvyko gyventi į Kauną, darbuojasi anglakalbių sielovadoje ir Kauno šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. 

Naujienlaiškis